Stanowisko OZZPIW w sprawie odwołania Zastępcy GLW Krzysztofa Jażdżewskiego

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wyraża stanowczy sprzeciw wobec użytej argumentacji i sposobu odwołania Zastępcy Głównego …

Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie odwołania Z-cy GLW, lek. wet. Krzysztofa Jażdżewskiego

Na prośbę pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii, w załączeniu umieszczamy skan pisma kierowanego do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie odwołania Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, lek.wet. Krzysztofa Jażdżewskiego oraz aktualnej sytuacji

Pismo Zarządu OZZPIW do Głównego Lekarza Weterynarii

Przedstawiamy treść kolejnego pisma, skierowanego do Głownego Lekarza Weterynarii, dotyczącego spraw poruszonych we wcześniejszej korespondencji.

Gliwice, dnia 31 lipca 2018 r.

 Pan Paweł Niemczuk
Główny Lekarz Weterynarii
  Warszawa ul. Wspólna

Odpowiedzi Głównego Lekarza Weterynarii na pisma Zarządu OZZPIW #1

Uzyskaliśmy odpowiedzi od Głównego Lekarza Weterynarii, na pisma  w których poruszaliśmy m.in.:

  • kwestie ujednolicenia i doprecyzowania kwestii dotyczącej oddelegowania pracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji