W dniu 17 kwietnia 2024, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszło do spotkania przedstawicieli Zarządów OZZPIW, OZZLW „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt” z Ministrami Rolnictwa panem Ministrem Jackiem Czerniakiem, panem Ministrem Stefanem Krajewskim oraz przedstawicielami Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Tematem rozmów były m.in. stawki opłat za czynności wykonywane przez IW w tym Urzędowych Lekarzy Weterynarii, dążenie do ujednolicenia standardów nadzoru weterynaryjnego oraz wprowadzenia jednolitej interpretacji na terenie całego kraju, poprawa warunków pracy, wynagrodzenia oraz bezpieczeństwa pracowników IW, oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii, ustalenie jasnych kryteriów ścieżki rozwoju oraz zasad wynagradzania (w tym premiowania) pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Panowie Ministrowie zadeklarowali wolę współpracy z Zarządami OZZLW i OZZPIW w kwestiach o charakterze strategicznym i systemowym, podtrzymali stanowisko, że Inspekcja Weterynaryjna wymaga dofinansowania.