Gliwice, dnia 11 kwietnia 2022 r.

OŚWIADCZENIE

Zarząd OZZPIW chciałby się odnieść do ostatnich niepokojących nastrojów wśród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Brak środków na wzrost wynagrodzeń dla niektórych inspektoratów, brak pewności co do obiecanych rozwiązań, wywołał duży niepokój wśród części pracowników, co jest w naszym odczuciu całkowicie zrozumiałe. W odpowiedzi na powyższe Zarząd OZZPIW otrzymywał informacje o podjętych oddolnych działaniach niektórych naszych jednostek, nieobjętych planowanymi podwyżkami. Biorąc pod uwagę powyższe, wielkim zaskoczeniem dla nas było pismo z przeprosinami skierowane do Wicepremiera Henryka Kowalczyka przez grupę pracowników IW. Czytamy w nim min, że związek zawodowy wprowadził tych pracowników w błąd, gdyż regulacje płacowe dla wszystkich są właściwie już „załatwione”.

Najważniejszymi założeniami naszej organizacji jest transparentność i wiarygodność. W związku z czym każda informacja przekazywana przez nas „dalej” musi być podparta przejrzystymi dowodami.

Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo OZZPIW.1.2022 z dnia 18 lutego 2022 r skierowane do Głównego Lekarza Weterynarii, w którym prosiliśmy o wyjaśnienie sposobu przyznawania etatów i podwyżek dla jednostek powiatowych IW w 2022 r. Jednocześnie w tym samym piśmie podkreślaliśmy, że pozostawienie osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach bez wzrostu wynagrodzeń jest naszym zdaniem niedopuszczalne. Wnioskowaliśmy też o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tych problemów. Brak odpowiedzi nasuwał więc wniosek, że ostateczne rozwiązanie jeszcze nie powstało.

Ostatnie spotkanie, w którym brał udział OZZPIW, miało miejsce w dniu 17.03.2022 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i było poświęcone innym zagadnieniom, a ww. problem poruszony został pobieżnie. Główny Lekarz Weterynarii poinformował wszystkich, że będzie dążył do zainicjowania zmiany ustawy budżetowej i przesunięcia części środków na pominięte jednostki.

Podsumowując, do dnia wydania niniejszego oświadczenia, OZZPIW nie może ocenić, że sprawa podwyżek została pozytywnie rozwiązana. Deklaracja pisemna lub pojawienie się środków budżetowych na odpowiednich paragrafach poszczególnych jednostek, nieujętych wcześniej w regulacjach płacowych, byłyby faktycznym potwierdzeniem rozwiązania tego problemu. Liczymy, że tak właśnie się stanie. Uważamy, że takie są oczekiwania naszego środowiska.

W imieniu Zarządu OZZPIW
Sara Meskel Przewodnicząca