9 lutego 2022 r. w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyło się spotkanie Główny Lekarz Weterynarii z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego, w skład którego wchodzą członkowie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Sekcji Krajowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Weterynarii oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował zebranych o uwzględnionych w tegorocznym budżecie środkach przeznaczonych na wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej w kwocie 75 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia o 915 etatów oraz podniesienie wynagrodzeń pracowników szczebla powiatowego.

Na spotkaniu omówiono również planowane zmiany w rozporządzeniu MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii oraz inne, wymagające dalszych działań kwestie istotne dla weterynarii. Kolejne planowane spotkania pozwolą na szczegółową analizę każdego z poruszonych zagadnień.