Zarząd Główny OZZPIW, w dniu 18 lipca 2022 r., brał udział w zebraniu Porozumienia Warszawskiego.

Na spotkaniu, padła propozycja na przekształcenie Porozumienia w Komitet Protestacyjny. Dodatkowo został złożony wniosek o spotkanie z wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Henrykiem Kowalczykiem.

Na zebraniu Zarządu OZZPIW w dniu 19 lipca 2022 r., podjęto decyzję, że OZZPIW wraz z innymi organizacjami, przystąpi do Komitetu.