Szanowni Koleżanki i Koledzy Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej,

Z racji tego, że ostatnio, (tj. od połowy lipca) wiele się wydarzyło, chcemy w niniejszym komunikacie podsumować ostatnie działania OZZPIW.

Od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o braku podwyżek w części jednostek IW, poruszaliśmy ten problem na każdym spotkaniu w GIW i MRiRW. Odnosiliśmy się do tego również w pismach. Na przestrzeni tych miesięcy padły różnego rodzaju obietnice korekty zaistniałej sytuacji, jednak do dnia dzisiejszego żadna z nich nie została wcielona w życie.

W związku brakiem rewaloryzacji pensji w pominiętych jednostkach oraz z przedstawieniem projektu rozporządzenia o wynagrodzeniach 21 lipca 2022 r. OZZPIW wraz z Krajową Izbą Lekarsko Weterynaryjną, Sekcją Krajową NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii, Stowarzyszeniem Urzędowych Lekarzy Weterynarii SULW oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” przystąpił do Komitetu Protestacyjnego powołanego przez Porozumienie Warszawskie. Wyrażony został w ten sposób sprzeciw wobec działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w szczególności wobec:

  • braku rewaloryzacji pensji części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
  • krzywdzącego projektu rozporządzenia, które kształtuje wynagrodzenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
  • niepokojących zapowiedzi braku odpowiednich środków finansowych w planowanych budżetach powiatowych inspektoratów weterynarii na 2023 r.

W tym samym dniu już jako Komitet Protestacyjny, wystosowaliśmy apel do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Po ukazaniu się apelu i zebraniu pod nim ponad 2600 podpisów Wicepremier Henryk Kowalczyk wyznaczył termin spotkania. 26 i 29 lipca oraz 2 sierpnia 2022 r. odbyły się spotkania sygnatariuszy Porozumienia Warszawskiego, na których omówiono punkt po punkcie pozycje z rozporządzenia o wynagrodzeniach dla lekarzy wyznaczonych, natomiast sprawy IW miały być poruszane podczas kolejnych rozmów. OZZPIW przedstawił na spotkaniach wyliczenia, jakie kwoty będą potrzebne na przeprowadzenie podwyżek w WIWach, GRIWach i GIWie (plik w załączniku).

Odnośnie wynagrodzeń za poszczególne czynności wszystkie strony doszły do porozumienia co do treści rozporządzenia o wynagrodzeniach. Niestety okazało się, że MRiRW nie dotrzymał ustaleń i wprowadzone zostało rozporządzenie w zupełnie innym brzmieniu niż to, które wynegocjowano.

Wprowadzenie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii jest odbierane przez środowisko weterynaryjne jako otwarty brak szacunku dla strony społecznej poprzez jawne pomijanie wspólnych uzgodnień i jest równoznaczne z zerwaniem dotychczasowych umów.

Bezzwłocznej interwencji wymaga również sprawa przekazania środków
na regulacje płac w Inspekcji Weterynaryjnej w pominiętych jednostkach oraz zabezpieczenie środków budżetowych na kolejne lata. Tematy te miały być przedmiotem rozmów na kolejnych spotkaniach, po „załatwieniu” pilnego,
na tamten czas, rozporządzenia. 

Na dzień 1 września 2022 r. Wicepremier Henryk Kowalczyk wyznaczył datę kolejnego spotkania.

Monitorujcie nasze komunikaty oraz media społecznościowe, gdyż sytuacja może wymagać naszej wspólnej reakcji (będziemy Was prosić o wyrażenie swojego zdania w anonimowej ankiecie). Apelujemy też do pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii, aby okazywali solidarność z koleżankami i kolegami z pominiętych jednostek.