• Wniosek o potrącenie składek — jeśli chcesz, aby składka na OZZPIW była potrącana z Twojego wynagrodzenia, wypełnij wniosek i wyślij do Nas na adres biuro@ozzpiw.pl. Następnie wniosek zostanie podpisany przez osobę uprawnioną oraz będzie przesłany do Pracodawcy. Co dalej? Musisz zadbać o to, żeby wypełnić poniższe oświadczenie, które musi trafić do zespołu ds. finansowo-księgowych
  • Oświadczenie do wniosku o potrącenie składek — to dokument, w którym wyrażasz zgodę na potrącanie składek na rzecz organizacji związkowej, z wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Dopiero komplet dokumentów, tj. wniosek i oświadczenie, będą uprawniały Pracodawcę do potrącania składki z Twojego wynagrodzenia.


Jeśli szukasz deklaracji członkowskiej, znajdziesz ją NA STRONIE – CZŁONKOSTWO

Dokumenty do wykorzystania przez MOZy

Załącznik nr 1 – MOZ OZZPIW wybór reprezentanta OZZPIW

Załącznik nr 2 – MOZ OZZPIW wybór przedstawiciela do PPK