Dziś otrzymaliśmy informację, że nasza opinia w sprawie budżetu na 2023 r. będzie częścią stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które zostanie przedstawione w Radzie Dialogu Społecznego w ramach konsultacji społecznych.