List otwarty Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Niniejszym pismem pragniemy zwrócić Państwa uwagę na sytuację, w jakiej znalazła się Inspekcja Weterynaryjna (IW). W obecnym niekorzystnym okresie, związanym z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), jako członkowie korpusu Służby Cywilnej czujemy się w obowiązku...
Czytaj dalej "List otwarty Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej"

Cele OZZPIW

Oto cele, które postaramy się przy Państwa poparciu realizować: Walka o postulaty z listu otwartego, poprawa wizerunku IW Wpływanie na przejrzystość życia publicznego w IW Jednoczenie środowiska IW i upowszechnianie wiedzy nt. pracy w naszej...
Czytaj dalej "Cele OZZPIW"

Zostań Członkiem OZZPIW

DO pobrania – Deklaracja członkowska OZZPIW Deklaracja jest w formie aktywnego formularza. Można ją wypełnić na komputerze, następnie wydrukować i podpisać. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres: Zarząd główny OZZPIW, 44-100 Gliwice, ul....
Czytaj dalej "Zostań Członkiem OZZPIW"

Statut OZZPIW

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Rozdział IPostanowienia wstępne § 1 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, zwany dalej Związkiem, działa w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,...
Czytaj dalej "Statut OZZPIW"
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Załączamy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą dostosowania do rozporządzenia (UE) 2017/625. Wszelkie uwagi, prosimy kierować na...
Czytaj dalej "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej"
Projekt zmiany ustawy, wprowadzający pracę zdalną do Kodeksu Pracy
W tym wpisie załączamy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o...
Czytaj dalej "Projekt zmiany ustawy, wprowadzający pracę zdalną do Kodeksu Pracy"
Poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla postulatu OZZPIW w sprawie szczepień
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparł włączenie naszej grupy zawodowej do programu szczepień i przekazuje pismo do Ministra Zdrowia.
Czytaj dalej "Poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla postulatu OZZPIW w sprawie szczepień"
Stanowisko OZZPIW dotyczące rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Stanowisko OZZPIW dotyczące rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem covid-19 z dnia 26 marca 2021 r....
Czytaj dalej "Stanowisko OZZPIW dotyczące rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty"
Zarząd OZZPIW wystąpił do Ministra Zdrowia o uwzględnienie naszej grupy zawodowej w kalendarzu szczepień
Jednocześnie zwróciliśmy się o wsparcie tych działań do Głównego Lekarza Weterynarii, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnika Rządu do spraw...
Czytaj dalej "Zarząd OZZPIW wystąpił do Ministra Zdrowia o uwzględnienie naszej grupy zawodowej w kalendarzu szczepień"

Zostań Członkiem OZZPIW

DO pobrania – Deklaracja członkowska OZZPIW

Deklaracja jest w formie aktywnego formularza. Można ją wypełnić na komputerze, następnie wydrukować i podpisać. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres:
Zarząd główny OZZPIW, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6, z dopiskiem deklaracja OZZPIW lub jej skan na adres deklaracje@ozzpiw.pl

Jeśli istnieje potrzeba aktualizacji danych, należy skorzystać z poniższego formularza a następnie wysłać go tak samo jak w przypadku deklaracji członkowskiej.

DO pobrania – Aktualizacja danych Członka OZZPIW

W przypadku rezygnacji z członkostwa w OZZPIW, należy skorzystać z poniższego formularza a następnie wysłać go tak samo jak w przypadku deklaracji członkowskiej.

DO pobrania – Rezygnacja z członkostwa w OZZPIW


  • Zwykle raz, dwa razy w miesiącu Zarząd OZZPIW wydaje uchwałę o przyjęciu nowych członków. Potwierdzenie przyjęcia, otrzymacie Państwo na podany w deklaracji adres e-mail (dlatego jest ważne, żeby był on czytelny).
  • Jeśli chodzi o płacenie składek, należy je opłacać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu w poczet OZZPIW, od następnego miesiąca. Składki można przelewać samodzielnie, lub złożyć stosowne dokumenty w zakładzie pracy, tak by przelew składki był dokonywany przez księgowość.
  • Numer konta OZZPIW – PKO BP 47 1020 4027 0000 1702 0401 9600
  • W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt na e-mail: biuro@ozzpiw.pl

Protest Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Załączamy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą dostosowania do rozporządzenia (UE) 2017/625. Wszelkie uwagi, prosimy kierować na nasz adres e-mail: biuro@ozzpiw.pl   OSR-2021.05.17Pobierz Projekt-ustawy-625-wersja-z-17.05.2021-uzgodniona-z-DP-w-szabloniePobierz Uzasadnienie-2021.05.17Pobierz
Czytaj dalej "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej"
Projekt zmiany ustawy, wprowadzający pracę zdalną do Kodeksu Pracy
W tym wpisie załączamy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to istotna zmiana, wprowadzająca pracę zdalną do Kodeksu...
Czytaj dalej "Projekt zmiany ustawy, wprowadzający pracę zdalną do Kodeksu Pracy"
Poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla postulatu OZZPIW w sprawie szczepień
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparł włączenie naszej grupy zawodowej do programu szczepień i przekazuje pismo do Ministra Zdrowia.
Czytaj dalej "Poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla postulatu OZZPIW w sprawie szczepień"
Stanowisko OZZPIW dotyczące rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Stanowisko OZZPIW dotyczące rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem covid-19 z dnia 26 marca 2021 r. poz. 561. W naszej opinii dzieci pracowników Inspekcji Weterynaryjnej powinny mieć możliwość skorzystania z odstępstwa...
Czytaj dalej "Stanowisko OZZPIW dotyczące rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty"
Zarząd OZZPIW wystąpił do Ministra Zdrowia o uwzględnienie naszej grupy zawodowej w kalendarzu szczepień
Jednocześnie zwróciliśmy się o wsparcie tych działań do Głównego Lekarza Weterynarii, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wojewodów, wojewódzkich lekarzy weterynarii, Szefa Służby Cywilnej
Czytaj dalej "Zarząd OZZPIW wystąpił do Ministra Zdrowia o uwzględnienie naszej grupy zawodowej w kalendarzu szczepień"