Zarząd Główny OZZPIW

Przewodniczący OZZPIW
Sara Meskel
e-mail: przewodniczacy@ozzpiw.pl

Wiceprzewodniczący OZZPIW
Przemysław Kamiński

Sekretarz  Zarządu Głównego OZZPIW
e-mail: sekretarz@ozzpiw.pl

Skarbnik Zarządu Głównego OZZPIW
Agnieszka Widomska-Pęksa
e-mail: skarbnik@ozzpiw.pl

Członkowie Zarządu Głównego OZZPIW
Aleksandra Oberda
Edyta Piórkowska-Sikora
Dariusz Domaradzki


Komisja Rewizyjna OZZPIW:
Alicja Ochendalska, Marcin Kasprzak, Małgorzata Durczewska