Zarząd Główny OZZPIW

Przewodniczący OZZPIW
Sara Meskel
e-mail: przewodniczacy@ozzpiw.pl
Wiceprzewodniczący OZZPIW
Przemysław Kamiński
Sekretarz  Zarządu Głównego OZZPIW
Dorota Osadców
e-mail: sekretarz@ozzpiw.pl
Skarbnik Zarządu Głównego OZZPIW
Agnieszka Widomska-Pęksa
e-mail: skarbnik@ozzpiw.pl

Komisja Rewizyjna OZZPIW:
Alicja Ochendalska, Marcin Kasprzak, Małgorzata Durczewska