Przewodniczący OZZPIW
Sara Meskel
e-mail: przewodniczacy@ozzpiw.pl

Sekretarz  Zarządu Głównego OZZPIW
Dorota Osadców
e-mail: sekretarz@ozzpiw.pl

Skarbnik Zarządu Głównego OZZPIW

e-mail: skarbnik@ozzpiw.pl

Członek Zarządu Głównego OZZPIW
Przemysław Kamiński


Komisja Rewizyjna OZZPIW:
Alicja Ochendalska
Aleksander Trzmiel
Marcin Kasprzak