Szanowni Koleżanki i Koledzy Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

I. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w dniu 9 grudnia 2021 r. uczestniczył wraz z pozostałymi sygnatariuszami Porozumienia Warszawskiego w spotkaniu z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem. Udział w tym spotkaniu wzięli Sara Meskel i Dorota Osadców (OZZPIW), Katarzyna Gaworska-Raszczyk i Witold Dereń (Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”), Jacek Łukaszewicz i Marek Mastalerek (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna) oraz Bartosz Woźniak i Maciej Królewiecki (Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii).

Na spotkaniu podjęto kilka tematów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej związanych zarówno z pracownikami etatowymi jak i wyznaczonymi lekarzami weterynarii.

Wg informacji przekazanych przez Głównego Lekarza Weterynarii najbliższe plany wobec Inspekcji Weterynaryjnej wyglądają następująco.

  1. Od 1 stycznia 2022 r. plan budżetowy naszych jednostek zakłada wzrost zatrudnienia w wysokości 604 etatów na całą Polskę
  2. W połowie roku mają zostać przyznane środki na wzrost wynagrodzeń w wysokości około 35 mln w skali kraju.
  3. Kolejny wzrost zatrudnienia od października 2022 r. planowany jest na około 900 etatów.
  4. Następne zwiększenie zatrudnienia ma odbyć się 1 stycznia 2023 r. i obejmować również około 900 etatów.

Nie  otrzymaliśmy jednak konkretnych informacji odnośnie wymagań wobec nowych pracowników, czy zakresu obowiązków. Jedyna informacja dotyczyła części etatów, które mają być przeznaczone do wykorzystania w dużych zakładach na podobieństwo „etatów amerykańskich”.

Główny Lekarz Weterynarii wyraził chęć współpracy w tworzeniu wspólnych rozwiązań oraz procedur w celu ujednolicenia szeroko pojętego działania Inspekcji Weterynaryjnej i funkcjonowania jej pracowników.

Co do wyznaczonych lekarzy weterynarii uzgodniono wspólne działanie odnośnie propagowania możliwości podpisywania umów z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. W tym celu Główny Lekarz Weterynarii ma wystąpić do Ministerstwa Finansów o przekazanie wytycznych w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej ma nastąpić 1 lipca 2022 r. a wraz z nią zmiany w stawkach wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych.

OZZPIW ponowił prośbę, na którą przystał Główny Lekarz Weterynarii, o to, aby spotkania celem wypracowywania wspólnych rozwiązań odbywały się cyklicznie.

II. OZZPIW otrzymał odpowiedź na zapytanie o informację publiczną dotyczącą przyznanych od 1 stycznia 2022 r. etatów dla Inspekcji Weterynaryjnej. Przekazujemy Państwu pismo, jakie otrzymaliśmy w tej sprawie w dniu 8 grudnia 2021 r. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi co do wytycznych zawartych w tym piśmie, prosimy o kontakt z nami. Chcielibyśmy mieć ogląd co do sytuacji w kraju, gdyż sami już doszukaliśmy się niezgodności właśnie z tymi wytycznymi. Wystąpiliśmy również o dokładny podział na poszczególne jednostki. W ww. piśmie przedstawiono tabelę z mniejszą ilością etatów niż deklarowane 604.

Pismo — odpowiedź na zapytanie o informację publiczną w sprawie etatów