Spotkanie było inicjatywą Głównego Lekarza Weterynarii, za co serdecznie dziękujemy. W spotkaniu uczestniczyli sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego, przedstawiciele GIW I MRIRW.

Rozmowy dotyczyły głównie rozporządzenia o wynagrodzeniach dla lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych na podstawie artykułu 16 ustawy o IW.  Jednakże GLW na potwierdzenie wcześniej składanych obietnic (900+, dodatkowe etaty 2×915) odczytał pismo Wicepremiera Henryka Kowalczyka.
Jak już było mówione na poprzednim spotkaniu, trwają prace nad zmianami legislacyjnymi w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, wraz z nimi mają wejść zmiany w tzw. „cenniku”. Wejście tych zmian planowane jest  1 lipca 2022 roku. Główny Lekarz Weterynarii przedstawił projekt proponowanych zmian.  Projekt ten zakłada wzrost wynagrodzeń w niektórych tylko stawkach. Nie jest to jednak taka zmiana, jaka była przez nas oczekiwana i jest dużo niższa niż w projekcie przedstawionym w październiku. Obecnie brak jest podwyżki wynagrodzeń za nadzór nad ubojem. Nie uwzględniono również wielu uwag, jakie były już zgłaszane przez Porozumienie Warszawskie. Np. dotyczące stawek za przerwy w uboju, ustaloną opłatę za tzw. „wizytę” czy ustalenie płatności za dojazdy. Oczywiście odniesiemy się do tego projektu na piśmie.
Przedstawiciele SULW poruszyli również sprawy sposobu podpisywania umów z lekarzami wyznaczonymi, którzy prowadzą jednoosobowa działalność gospodarczą. Zostaliśmy poinformowani, że w tej sprawie GLW wystosował pismo do MF i oczekuje na odpowiedź.
Zgłosiliśmy również potrzebę ujednolicenia systemu szkoleń dla ULW i innych osób mających uczestniczyć w nadzorze weterynaryjnym i rozpoczęcia rozmów na ten temat.
Niestety ograniczony czas nie pozwolił poruszyć nam wszystkich ważnych tematów. Oczywiście oczekujemy dalszej współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz stroną ministerialną. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na styczeń. Prosimy o zgłaszanie waszych problemów do nas, być może wasze uwagi okażą się przydatne przy kolejnych rozmowach. Niestety z powodu wydłużonego wczorajszego powrotu, nie udało się nagrać naszej tradycyjnej pogadanki

  ☘️Pozdrawiamy Was bardzo ciepło i już prawie Świątecznie☘️

O spotkaniu na stronie GIW: