Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies, oraz o zasadach, na jakich przetwarzanie danych osobowych odbywa się po dniu 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368 (dalej zwany: OZZPIW).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), którym jest: Przemysław Kamiński

Kontakt z IOD możliwy jest drogą listowną na adres: ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice, oraz drogą elektroniczną e-mail: iod@ozzpiw.pl

Wszystkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@ozzpiw.pl

Przetwarzanie i pozyskiwanie danych osobowych

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe w ramach prowadzenia działalności statutowej OZZPIW, w celu ochrony praw i reprezentowania interesów pracowników, emerytów, rencistów zrzeszonych w OZZPIW, a także sympatyków OZZPIW wobec pracodawców, władz organów administracji rządowej i samorządowej, jak również w związku z prowadzoną korespondencją e-mail w celu podjęcia określonych działań na Państwa żądanie lub wniosek np. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania oraz w ramach korzystania przez Państwo ze strony internetowej https://ozzpiw.pl, w tym zapisywanych danych w plikach cookies.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji statutowych celów OZZPIW w szczególności przez czas prowadzenia działań oraz inicjatyw organizowanych dla obrony interesów członków i sympatyków OZZPIW, przez okres wskazany w przepisach prawa. Dane kontaktowe podawane w celach korespondencyjnych są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych OZZPIW, przy uwzględnieniu przepisów prawa, które mogą obligować OZZPIW do przetwarzania danych osobowych przez określony czas.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, to jest dostawcom usług takich jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, firmy z obszaru obsługi księgowej itp. – wyłącznie na podstawie  umowy powierzenia danych, a także organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w sytuacji wystąpienia z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane osobowe w postaci danych kontaktowych mogą być przekazywane do państw trzecich, w celu realizacji usług cloudowych (art. 45 ust 1 RODO).

Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Właściciel serwera może również sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Pobrane dane pozwalają na powiązanie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Informacje zapisane za pomocą plików cookies służą tylko i wyłącznie w celach statystycznych, oraz w celu dostosowania w/w strony do indywidualnych preferencji użytkownika.

W każdej chwili użytkownik niniejszej strony może zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies, dostosowując odpowiednio ustawienia w używanej przeglądarce internetowej.