DO pobrania – Deklaracja członkowska OZZPIW

Deklaracja jest w formie aktywnego formularza. Można ją wypełnić na komputerze, następnie wydrukować i podpisać. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres:
Zarząd główny OZZPIW, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6, z dopiskiem deklaracja OZZPIW lub jej skan na adres deklaracje@ozzpiw.pl

Jeśli istnieje potrzeba aktualizacji danych, należy skorzystać z poniższego formularza, a następnie wysłać go tak samo, jak w przypadku deklaracji członkowskiej.

DO pobrania – Aktualizacja danych Członka OZZPIW

W przypadku rezygnacji z członkostwa w OZZPIW należy skorzystać z poniższego formularza, a następnie wysłać go tak samo, jak w przypadku deklaracji członkowskiej.

DO pobrania – Rezygnacja z członkostwa w OZZPIW


  • Zwykle raz, dwa razy w miesiącu Zarząd OZZPIW wydaje uchwałę o przyjęciu nowych członków. Potwierdzenie przyjęcia, otrzymacie Państwo na podany w deklaracji adres e-mail (dlatego jest ważne, żeby był on czytelny).
  • Jeśli chodzi o płacenie składek, należy je opłacać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu w poczet OZZPIW, od następnego miesiąca. Składki można przelewać samodzielnie lub złożyć stosowne dokumenty w zakładzie pracy, tak by przelew składki był dokonywany przez księgowość.
  • Numer konta OZZPIW — PKO BP 47 1020 4027 0000 1702 0401 9600
  • W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt na e-mail: biuro@ozzpiw.pl