Informacja o spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2024

W dniu 17 kwietnia 2024, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszło do spotkania przedstawicieli Zarządów OZZPIW, OZZLW „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt” z Ministrami Rolnictwa panem Ministrem Jackiem Czerniakiem, …

Komunikat Zarządu OZZPIW ws. rozwiązania Porozumienia Warszawskiego

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że 7 września 2023 r. za sprawą wniosku formalnego przedstawiciela Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zostało rozwiązane Porozumienie Warszawskie. Decyzja ta została wsparta przez pozostałych członków Porozumienia, tj. Stowarzyszenie