Jak zaznaczyliśmy w poprzednim wpisie, kolejne spotkanie dotyczące wyznaczonych lekarzy weterynarii miało miejsce zgodnie z ustaleniami, tj. 6.09.2021 r. Ponownie nie pojawił się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Pan Grzegorz Puda, ani sekretarz stanu — Pan Szymon Giżyński. Na tym spotkaniu po raz kolejny nie otrzymaliśmy precyzyjnych informacji.

Pracownicy GIW i Departamentu Hodowli Zwierząt przedstawili swoją propozycję stawki godzinowej, za prace zlecone przez IW, na poziomie 68 zł za godzinę. Stawka ta, według pracowników GIW została wyliczona na podstawie średniego wynagrodzenia za pracę w korpusie służby cywilnej w IW, a następnie zwiększona o 100%. Oferta ta nie spotkała się z akceptacją strony społecznej z kilku powodów, między innymi:

  • braku zgody zleceniobiorców (lekarzy wyznaczonych) na rozliczanie wszystkich czynności według stawki godzinowej
  • jednolitej stawki dla wszystkich czynności
  • wzięcia za podstawę obliczeń do tworzonego rozporządzenia, stawki w Inspekcji Weterynaryjnej, co do której wszystkie strony się zgadzają, że jest zdecydowanie zbyt niska;

Temat rozporządzenia o wynagrodzeniach dla lekarzy wyznaczonych zakończył się optymistycznym akcentem. Strona rządowa zgodziła się ponownie rozpatrzeć propozycje strony społecznej. Obiecali uwzględnić prośbę, aby nie wprowadzać stawki godzinowej za wszystkie czynności oraz podjąć konkretne negocjacje na temat rewaloryzacji stawek „cennika”.

Niestety dużo gorzej zakończył się wątek dotyczący wynagrodzeń pracowników etatowych Inspekcji Weterynaryjnej. Dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt stwierdziła, że nie potrafi znaleźć wystarczających argumentów dla Ministra Finansów, aby wystąpić o wzrost wynagrodzeń dla pracowników etatowych IW. Rozmowy zakończyły się informacją, że nowe etaty, to jest jedyna sprawa, która może zostać rozwiązana pomyślnie na rok 2022.

Jak już pisaliśmy ostatnio, takie rozwiązanie nie jest dla nas zadowalające i jeszcze raz podkreślaliśmy to w piśmie przesłanym do pani Dyrektor Zasępy. Powołując się też na bieżące wydarzenia dotyczące Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaliśmy także pismo do niego. Oba załączany do niniejszej notatki.

Pismo OZZPIW do Magdaleny Zasępy

Pismo OZZPIW do MRiRW Grzegorza Pudy