Raport z działań OZZPIW #5

Przedstawiamy raport z działalności OZZPIW nr 5: Już ponad miesiąc minął od ostatniego raportu z działań związku, także najwyższy czas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi była adresatem Naszych dwóch kolejnych pism: w sprawie rozliczenia się ze wszystkich planów wzmocnienia IW (różne formy docierały do nas przez wiele miesięcy) oraz stanowiska …

Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej, w sprawie spotkania z Zarządem OZZPIW

Otrzymaliśmy odpowiedź na prośbę o spotkanie, od Szefa Służby Cywilnej, Pana Dobrosława Dowiata-Urbańskiego (sprawa poruszona w Raporcie z działań OZZPIW #4). Warszawa, dnia 6 lipca 2018 r. DSC.DS.3524.1.3.2018.ANP(2)                                                                                                     Pani Sara Meskel Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnych   Szanowna Pani, wychodząc naprzeciw Pani prośbie zapraszam na spotkanie z …

Raport z działań OZZPIW #4

Przedstawiamy raport z działalności OZZPIW: W dniu 5 lipca z inicjatywy OZZPIW odbyło się spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii przy udziale Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza. Wystąpiliśmy z pismem do nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o współpracę ze związkiem oraz o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami …

Raport z działań OZZPIW #3

Przedstawiamy raport z działalności OZZPIW: Udało się umówić na spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii. Braliśmy udział w posiedzeniu Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Czekamy na protokół i zrobimy nasze podsumowanie tego spotkania. Wystąpiliśmy o informację w sprawie wniosków o podwyżki do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. Wystąpiliśmy do Wojewodów …

Raport z działań OZZPIW #2

Chcemy szerokim strumieniem dotrzeć do strony rządowej, aby otrzymywać wszystkie bieżące informacje, które mogą dotyczyć Inspekcji Weterynaryjnej. Zarówno w prawie pracy jak i w prawie materialnym. W tym celu nasze pisma trafiły do: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwa Rolnictwa Szefa Służby Cywilnej Komisji …

Raport z działań OZZPIW #1

W piątek 01.06 rozpoczęliśmy szeroko pojętą korespondencję już w pełni jako OZZPIW.  Ponieważ wszystkie zmiany, dotyczące związku stały się prawomocne, więc od razu zrobiło się dużo pracy. I o dziwo natrafiliśmy na pierwsze problemy. Da najważniejszych należało wystąpiliśmy do wszystkich wojewódzkich lekarzy weterynarii; wystąpiliśmy do wszystkich granicznych lekarzy weterynarii; wystąpiliśmy …