W piątek 01.06 rozpoczęliśmy szeroko pojętą korespondencję już w pełni jako OZZPIW.  Ponieważ wszystkie zmiany, dotyczące związku stały się prawomocne, więc od razu zrobiło się dużo pracy. I o dziwo natrafiliśmy na pierwsze problemy.
Da najważniejszych należało

  1. wystąpiliśmy do wszystkich wojewódzkich lekarzy weterynarii;
  2. wystąpiliśmy do wszystkich granicznych lekarzy weterynarii;
  3. wystąpiliśmy do Głównego Lekarza Weterynarii – to już wcześniej, przed zmianą.
  4. poinformowaliśmy wszystkie jednostki IW o związku i wystosowaliśmy prośbę o przyłączenie się do Nas;
  5. wystąpiliśmy z pismem do członków Porozumienia Wlkp. licząc na współpracę we wspólnych przyszłych akcjach – to też wcześniej.
  6. Oprócz KILW, informacja poszła też do wszystkich Izb Lekarsko-Weterynaryjnych Okręgowych.

W załączeniu  przykładowe pisma: