Chcemy szerokim strumieniem dotrzeć do strony rządowej, aby otrzymywać wszystkie bieżące informacje, które mogą dotyczyć Inspekcji Weterynaryjnej. Zarówno w prawie pracy jak i w prawie materialnym. W tym celu nasze pisma trafiły do:

  1. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  4. Ministerstwa Rolnictwa
  5. Szefa Służby Cywilnej
  6. Komisji Rolnictwa
  7. Podkomisji ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności
  8. Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego