Przedstawiamy raport z działalności OZZPIW:

  1. Udało się umówić na spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii.
  2. Braliśmy udział w posiedzeniu Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Czekamy na protokół i zrobimy nasze podsumowanie tego spotkania.
  3. Wystąpiliśmy o informację w sprawie wniosków o podwyżki do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii.
  4. Wystąpiliśmy do Wojewodów w tej samej sprawie.
  5. Odpowiedzieliśmy na pismo Szefa Służby Cywilnej, skierowane do Komitetu.