Przedstawiamy raport z działalności OZZPIW:

  1. W dniu 5 lipca z inicjatywy OZZPIW odbyło się spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii przy udziale Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza.
  2. Wystąpiliśmy z pismem do nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o współpracę ze związkiem oraz o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami związku
  3. Wystąpiliśmy o spotkanie do Szefa Służby Cywilnej.
  4. Przygotowujemy raport z informacji publicznych, które do nas spływają, a dotyczą działań Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii i Wojewodów w sprawie wniosków o podwyżki.
  5. Przygotowaliśmy i przesłaliśmy stosowne dokumenty, aby OZZPIW stał się członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).
  6. Wydane zostało Zarządzenie nr 2, przyjmujące w poczet członków kolejne osoby.
  7. Wystąpiliśmy z apelem do Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) w sprawie bezpieczeństwa pracowników Inspekcji Weterynaryjnej podczas wykonywania czynności w terenie. Apel podnosił również problem braku rzecznika prasowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi
  8. Przesłaliśmy też apel do GLW, wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynarii, aby zostały ujednolicone zasady wysyłania pracowników do świadczenia pracy w innych powiatach – podczas zwalczania ASF. Tutaj również nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
  9. Rozpoczęliśmy rozmowy z prawnikiem, który przy odpowiedniej ilości członków będzie mógł nawiązać długofalową współpracę ze związkiem.