Stanowisko OZZPIW w sprawie odwołania Zastępcy GLW Krzysztofa Jażdżewskiego

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wyraża stanowczy sprzeciw wobec użytej argumentacji i sposobu odwołania Zastępcy Głównego …