Szanowni Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

W dniu 24.11.2019 r. w Łodzi odbyło się spotkanie wyznaczonych lekarzy weterynarii, zaniepokojonych planowanymi przez MRiRW zmianami w sposobie wyznaczania osób do wykonywania czynności w imieniu IW. Braliśmy w nim udział na zaproszenie organizatorów tego wydarzenia tj. lekarzy urzędowych przeprowadzających czynności w zakładach mięsnych.

Zaproszenie przyjęliśmy, jednak zgodnie z naszymi założeniami, udział przedstawicieli OZZPIW w tym spotkaniu miał mieć charakter obserwacyjny. Biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie OZZPIW w MRiRW oraz nasze uwagi do projektu ustawy, jakie wystosowaliśmy do MRiRW, chcieliśmy poznać zdanie w tej sprawie samych lekarzy wyznaczonych, samorządu lekarsko weterynaryjnego i innych organizacji. Wcześniejsze głosy, jakie zebraliśmy w ankiecie, wskazywały na Wasze zainteresowanie możliwościami współpracy różnych grup powiązanych z nadzorem weterynaryjnym. Zainteresowani sprawą licznie przybyli z różnych regionów całego kraju. Oprócz wyznaczonych lekarzy weterynarii, udział brali również przedstawiciele Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, Łódzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”. Podczas tego spotkania przedstawiliśmy nasz związek oraz zakres naszej aktywności. W trakcie rozmów powstał pomysł stworzenia pewnego rodzaju porozumienia, którego celem będzie poprawa sytuacji lekarzy weterynarii oraz nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Przekazaliśmy jasny komunikat, że najważniejsze są dla nas ciągle postulaty, które od początku towarzyszą naszemu związkowi oraz fakt, iż dotyczą one wszystkich grup zawodowych związanych z IW. Dodatkowo kilkukrotnie zostało przez nas podkreślone, że ewentualne wspólne działanie jest możliwe jedynie w przypadku wypracowania wspólnych postulatów ważnych i akceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony.