Protest Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – komunikat nr 9 – list poparcia protestu przez branżę mięsną

Poniżej przedstawiamy treść pisma organizacji branżowych w sprawie protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Warszawa, 21 stycznia 2019 r.

Szanowny Pan
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Znak: KZ/2019/165


Szanowny