Drodzy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej! Przedstawiamy Państwu kilka kwestii związanych z ostatnimi wydarzeniami.

W dniu 20 lutego 2019 roku uczestniczyliśmy w części posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Oprócz OZZPIW obecni byli przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” oraz NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii. W wyniku tego spotkania otrzymaliśmy propozycję apelu, sporządzoną przez KILW, który miał zostać podpisany przez obecne na tym spotkaniu organizacje. Z apelem mieli już Państwo okazję zapoznać się, gdyż został on umieszczony na stronie KILW. https://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci/1311-apel-do-premiera. Wydaje nam się, że z większą częścią tego apelu należy się zgodzić, jednak treść zasadniczej kwestii nie mogła być przez nas zaakceptowana. Na wypracowanie kompromisu, na którym bardzo nam zależało, poświęciliśmy naprawdę sporo czasu. Niestety, mimo ustępstw z naszej strony i dwóch przesłanych propozycji zmian, argumenty OZZPIW nie zostały wzięte pod uwagę. W związku z tym odstąpiliśmy od podpisania tego apelu. Różnica zdań dotyczyła podejścia do sposobu organizacji IW. Nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że system wyznaczeń jest rozwiązaniem bez zarzutu, sprawdzającym się od wielu lat oraz, że jest najbardziej efektywnym wykorzystaniem pracy lekarza weterynarii. Powtarzane przez niektórych stwierdzenia, że nie należy zmieniać systemu, który wg nich dobrze działa i spełnia wszelkie oczekiwania, nie są stanowiskiem całego środowiska. Nie byliśmy w stanie zignorować swoich spostrzeżeń, nie umiemy zlekceważyć głosów, które dochodzą do nas zarówno od członków OZZPIW, a także ze strony innych pracowników IW oraz samych lekarzy wyznaczonych.Dodatkowo, wśród argumentów popierających obecnie funkcjonujący system znalazły się m.in. takie, że system wyznaczeń jest atrakcyjny i tańszy dla Państwa, bo jako umowa zlecenie nie musi uwzględniać L4, urlopów, macierzyńskich itd. Jako związek zawodowy, mający na celu walkę o jak najlepsze rozwiązania dla pracowników, nie możemy złożyć podpisu pod stwierdzeniem, które niejako umniejsza przywileje pracowników, ale jest korzystniejsze dla budżetu państwa. Uważamy, że każdy system, w którym funkcjonuje pracownik powinien spełniać podstawowe cele. Powinien być sprawiedliwy, przejrzysty, skuteczny oraz dostępny dla osób spełniających odpowiednie kryteria. To leżało u podstaw naszej decyzji i było powodem niepodpisania wspólnego apelu. OZZPIW w swoich pismach oraz podczas rozmów z przedstawicielami MRiRW wypowiedział się już w sprawie wyznaczeń i jeśli czytacie nasze pisma to wiecie, że nie popieramy nagłych i nieprzemyślanych zmian dotyczących IW. Oczywistym jest dla nas, że kompleksowa zmiana funkcjonowania naszej służby wymaga czasu, zaangażowania rzeszy specjalistów, konsultacji na każdym szczeblu IW oraz odpowiedniego nakładu finansowego. Do tej pory wszystkie zmiany miały na celu zażegnanie kryzysu i wiązały się z dokładaniem Inspekcji Weterynaryjnej dodatkowych obowiązków bez wprowadzania stałych rozwiązań oraz jakiejkolwiek pomocy. 

2. Odnosząc się do kwestii podwyżek – Nie uwierzymy, dopóki nie zobaczymy na naszych kontach. A tak poważnie, to obiecane jest 40 milionów, o których pierwszy raz była mowa na spotkaniu 9 stycznia. W poprzednim komunikacie pisaliśmy, że uczestniczyliśmy w spotkaniu związków zawodowych z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Dyrektor Generalną GIW Panią Marta Sadowską-Mielnik. Na spotkaniu tym GLW przedstawił swój projekt podziału finansowego oraz omówione zostały kwestie dotyczące sposobu ich przekazania poszczególnym jednostkom. Niestety, najpierw konieczne jest sporządzenie wniosku do Komisji Finansów Publicznych celem przesunięcia w budżecie konkretnej kwoty. Zgodnie z postulatem OZZPIW planowana kwota ma być przeznaczona tylko na paragrafy płacowe tj. 4010, 4020. OZZPIW przesłał własne tabele i wyliczenia do GLW i dyrektor Magdaleny Zasępy. Pismo w tej sprawie (w załączeniu) przesłaliśmy w dniu 19 marca 2019 r. Nasze wyliczenia zakładają wzrost wynagrodzeń wraz z wyrównaniem od początku roku. Wyliczenia te mają posłużyć do stworzenia oficjalnego wniosku. Oczywiście, staramy się o spotkanie w MRiRW celem poznania etapów procedowania tej sprawy.

3. Zadano nam pytanie o zaostrzenie protestu. Z racji toczących się prac nad przesunięciem ww. kwoty OZZPIW do chwili obecnej nie zdecydował o zaostrzeniu protestu. Niemniej jednak, rozważamy te kroki w przypadku braku dalszej współpracy odnośnie zgłoszonych wcześniej postulatów, gdyż do chwili obecnej Ministerstwo uchyla się od podpisania porozumienia zabezpieczającego wywiązanie z zadeklarowanych na spotkaniach ustaleń. Jednakże musicie pamiętać, że sprawność działań przy jakiejkolwiek formie protestu zależy od nas wszystkich. Brak koordynatorów i innych osób aktywnie działających może utrudnić lub nawet uniemożliwić każdą akcję. Ze względu na dobro akcji, niektóre działania nie mogą być nagłaśniane z dużym wyprzedzeniem. Podsumowując, osoby odpowiedzialne za koordynację oraz rozpropagowywanie informacji na danym terenie są niezbędne.