Drodzy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej!
W ostatnim czasie sporo się wydarzyło choć jeszcze nic z tego nie wyniknęło. Między innymi OZZPIW uczestniczył w kilku spotkaniach, dwa najważniejsze to:

  1. 20.02.2019 r. niezapowiedziana i nagła wizyta u Sekretarza Stanu Szymona Giżyńskiego, w którym uczestniczyła również Dyrektor Magdalena Zasępa.
  2. 01.03.2019 r. spotkanie związków zawodowych (OZZPIW i NSZZ „Solidarność ”) z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Dyrektor Generalną GIW.

Na spotkaniu w MRiRW zostaliśmy po raz kolejny zapewnieni o tym, że kwota 40 mln zł zostanie przekazana na podwyżki dla pracowników IW. Zgodnie z tym co zostało powiedziane wcześniej jest do tego wola polityczna i trzeba jedynie zgłosić poprawkę do ustawy budżetowej. Nie są to pieniądze, które szykują wojewodowie, jak to jest rozgłaszane w niektórych województwach, choć faktycznie mają pochodzić z rezerwy nr 12. Pieniądze te mają dotrzeć do wszystkich. Oczywiście po drodze „zahaczą” o wojewodów, ale ich przeznaczenie ma być „znaczone” – na wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej.

Ministerstwo szykuje także duże zmiany odnośnie funkcjonowania IW i jest w trakcie tworzenia projektu ustawy o IW. O ten projekt już kilkukrotnie wnioskowaliśmy. Zostaliśmy poinformowani, że projekt otrzymamy, jednakże nie jest on jeszcze w formie do przedstawienia publicznie. Oczywiście się z tym nie zgadzamy. Chcemy aby pracownicy IW byli, za naszym pośrednictwem, informowani o zamianach legislacyjnych jakie są planowane a także mogli zabrać głos na etapie ich tworzenia. Tego nam odmówiono, a wiemy, że takie rozmowy i konsultacje toczą się w MRiRW i uczestniczą w nich przedstawiciele IW. Ostatnią kwestią, którą poruszyliśmy to potrzeba podpisania porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a OZZPIW. W naszym odczuciu Minrol robi uniki, co do takiej formy zobowiązania, ze względu na obiecane podwyżki w wysokości 40 milionów. Jednak naszym zdaniem to kompletnie nie załatwia sprawy. Porozumienie ma zapewnić, że strony zobowiązują się do pracy nad rozwiązaniami w sposób systemowy i systematyczny, natomiast wzrost wynagrodzeń ma być jedną z jego części i docelowo ma to być kwota 160 milionów. Zdajemy sobie sprawę, że negocjacje będą konieczne, jednak jak do tej pory nie mieliśmy na to szansy.

Na spotkaniu z Głównym Lekarzem Weterynarii byli obecni przedstawiciele OZZPIW oraz  przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”. Celem spotkania było uzgodnienie rozdziału pieniędzy (40 mln) na poszczególne województwa, taką prośbę do GIW wystosowała Dyrektor Magdalena Zasępa. Główny Inspektorat miał już jednak opracowany swój plan, więc nie mieliśmy szansy przedstawienia swojej wersji. GLW od 1,5 m-ca obiecuje nam zebranie danych odnośnie poziomu wynagrodzeń, przy czym, pomimo wielu obietnic, do dnia spotkania to nie zadziało (stąd tabele z dnia 1.03.2019 r. i tak krótki termin ich realizacji). Jednocześnie musimy podkreślić, że nasz głos może nie być uwzględniony. Zdaniem przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii kwoty przeznaczone na wynagrodzenia będą rozdzielone zgodnie z zatrudnieniem wykazanym w sprawozdaniu RRW3. Plan GIW zakłada stworzenie puli na wojewódzkie inspektoraty weterynarii oraz puli na powiatowe inspektoraty weterynarii, graniczne inspektoraty weterynarii oraz Główny Inspektorat Weterynarii. Pula będzie wynikać z pomnożenia ilości etatów przez kwoty odpowiednio: 655 zł – piwy, 645 zł – wiwy, 654 – griwy, 600 – giw . Pule przeznaczone dla powiatowych inspektoratów weterynarii będą przekazane do właściwych wojewódzkich lekarzy weterynarii, którzy rozdzielą je na swoje powiaty. Niestety nie wiemy jakie założenia przy tym rozdziale przyjmą wojewódzcy lekarze weterynarii. Niestety tutaj również, mimo apeli OZZPIW odmówiono nam spotkania z wojewódzkimi lekarzami weterynarii, na żadne z nich OZZPIW nie został zaproszony. Po otrzymaniu środków, poszczególni kierownicy jednostek będą decydować o kwotach przyznanych konkretnym pracownikom. Biorąc pod uwagę postulaty OZZPIW, które towarzyszą nam od początku uważamy, że przy rozdziale środków należy wziąć pod uwagę obecny stan finansowy i wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach. Pomimo tego, że nie wiemy, czy nasz głos zostanie wzięty pod uwagę dążymy do przedstawienia takich wyliczeń. Zdajemy sobie sprawę, że jest to niezmiernie trudne i nie będzie to rozwiązanie idealne, jednakże będzie to pierwszy krok do niepogłębiania obecnych dysproporcji w wynagrodzeniach.

Rodzi się pytanie co teraz? Chcemy się skupić na finalizacji dwóch istotnych kroków – przyznaniu transzy podwyżek oraz podpisaniu porozumienia. Będziemy z tego bardzo wnikliwie rozliczać osoby, które te obietnice nam złożyły. Dopiero kolejnym i jakby osobnym etapem jest wypracowanie naszych stanowisk, co do zmian, które szykuje dla IW MRiRW. Proszę zadać sobie pytanie, czy będziemy w stanie szybko i stanowczo reagować na niekorzystne dla nas rozwiązania, które teraz mogą się wydarzyć? Musimy sobie wszyscy zdać sprawę, że szybkość działania i pozytywny przebieg jakichkolwiek akcji jest zależy od dobrej i szybkiej komunikacji. Od Nas wszystkich zależy, czy to będzie możliwe. Ostatni nasz apel, aby powstały komitety protestacyjne i wyłonili się koordynatorzy w poszczególnych województwach – spotkał się prawie z zerowym odzewem. Takie lokalne komórki, które będę z nami współpracować są niezwykle istotne. Prosimy Państwa o podjęcie działań w tym kierunku. Jeżeli jakaś akcja będzie miała się odbyć musimy mieć pewność, że ta wiadomość trafi do wszystkich.