Drogie Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej! Postanowiliśmy wysłać maila, który podsumowałby ostatnie tygodnie. Nie będzie to typowy komunikat w sprawie protestu, gdyż poruszymy jeszcze kilka spraw organizacyjnych. Aby wątki się nie przeplatały będziemy podawać informacje w punktach.

1. Protest – jak Państwo wiedzą, oficjalnie nie doszło ani do zawieszenia protestu ani do jego eskalacji. Na spotkaniu z Sekretarzem Stanu Szymonem Giżyńskim dowiedzieliśmy się, że sprawa 40 mln jest nadal aktualna. Na spotkaniu tym zobowiązaliśmy MRiRW do przedstawienia konkretnych postępów w tej sprawie do końca kwietnia br. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektor Generalnej Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, otrzymanymi w dniu 30.04.2019 r. wniosek o przesunięcie tej kwoty został złożony do Ministerstwa Finansów. Niestety, na razie nic z tego nie wynika. Nie wiadomo czy pieniądze, na których nam zależy dostaniemy i kiedy to może nastąpić. Aby uzyskać potwierdzenie złożenia wniosku wystąpiliśmy o jego udostępnienie w ramach dostępu do informacji publicznej. Wciąż czekamy na odpowiedź.
W przypadku, gdy okaże się, że   MRiRW nie podjęło i nie podejmie żadnych związanych z tym działań, na walnym zjeździe rozpatrzymy różne scenariusze zaostrzenia protestu.  

2. W dniu dzisiejszym chcemy również oficjalnie poinformować, że w dniu 18 maja 2019 r. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawie, w sali – audytorium, budynku nr 22 (kliniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) SGGW w Warszawie odbędzie się pierwszy (po zmianach zarządu i statutu) walny zjazd członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Na możliwość zorganizowania zjazdu wpłynął fakt, że zgłosiła się odpowiednia ilość członków wyrażających chęć udziału w spotkaniu. Są jeszcze wolne miejsca w przeznaczonej na nasz zjazd sali, więc osoby (członkowie OZZPIW), które podjęły ostateczną decyzję o przyjeździe do Warszawy proszone są o przesłanie zgłoszenia w przyjętej przez nas formie tj. tabeli, załączonej do maila Jeśli nie jesteś  członkiem OZZPIW, a chcesz wziąć udział w walnym zjeździe, możesz wstąpić w nasze szeregi bezpośrednio przed tym wydarzeniem. Oczywiście wolelibyśmy otrzymać deklarację wcześniej, gdyż sprawy organizacyjne w dniu zjazdu będą dosyć absorbujące (wzór deklaracji członkowskiej w załączeniu).

3. Bardzo ważna sprawa – prosimy o przybycie wcześniej, w miarę możliwości, ok. 20 minut przed zjazdem, aby dokonać rejestracji. Bardzo nam zależy na punktualnym rozpoczęciu zjazdu, chcemy, żeby wszystko sprawnie poszło.

4. Prosimy również, aby przed naszym spotkaniem 18 maja zastanowili się Państwo o możliwości podjęcia działań w ramach OZZPIW w Państwa województwach i w Waszych zakładach pracy. To bardzo ważne. Chcemy na zjeździe wybrać przedstawicieli regionalnych OZZPIW i powołać przynajmniej kilka oddziałów regionalnych.

5. Będzie nam bardzo miło jeśli członkowie OZZLWIW (poprzednia odsłona Związku) wezmą liczny udział w zjeździe. Zawsze podkreślamy, że zależy nam na Państwa doświadczeniu w sprawach związkowych. Mamy nadzieję, wprowadzą Państwo nowych członków w świat związkowy.

6. Zauważaliśmy przez te parę miesięcy, że zdarzają się sytuacje, które wymagają zaktualizowania niektórych Państwa danych. W celu uruchomiliśmy na stronie www.ozzpiw.pl – dokument, aktualizacja danych członka Prosimy bardzo o przypilnowanie danych, których OZZPIW jest administratorem. Zależy nam na tym, aby były one jak najbardziej aktualne. 

7.  Pamiętacie, po ogłoszeniu protestu wysłaliśmy do Państwa przypinki „protestowe”. Robiliśmy to na podstawie list poparcia, które od Was otrzymaliśmy. Chcieliśmy, aby każdy protestujący miał swoją przypinkę. Ponieważ cały ich „nakład” został rozprowadzony, przed zjazdem będziemy domawiać kolejną partię. Jeżeli potrzebują Państwo tychże przypinek proszę złożyć zamówienie w odwiedzi na tego maila. Proszę napisać: jaka jednostka i ile sztuk. 

Z poważaniem
Przewodnicząca OZZPIW Sara Meskel