Drodzy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej!
W dniu 18.05.2019 r. odbył się walny zjazd OZZPIW. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przyjechać. Zjazd miał kilka celów i większość z nich, w naszym odczuciu, została zrealizowana. Jest oczywiście niedosyt i na pewno wyciągniemy wnioski, aby następnym razem było jeszcze lepiej.

Zjazd składał się z części oficjalnej, na której obecni byli goście – Główny Lekarz Weterynarii, Pan dr lek. wet. Bogdan Konopka oraz sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Pan lek. wet. Marek Mastalerek. Szczegółowa relacja ze zjazdu będzie obszerna, ponieważ są bardzo istotne kwestie, którymi chcemy się z Państwem podzielić. Dla przejrzystości przekazu będzie się ona składać z kilku osobnych komunikatów.

Dziś zaczniemy trochę przewrotnie, a mianowicie od wniosków końcowych. Nadal nie mamy żadnych konkretów co do wzrostu wynagrodzeń i w sprawie spełnienia pozostałych postulatów OZZPIW. Na każdym spotkaniu słyszymy, że to kwestia dni lub tygodni, a przecież zobowiązania ze strony MRiRW padły już 9 stycznia 2019 r. Główny Lekarz Weterynarii nie potrafił nam również udzielić odpowiedzi na pytanie, kiedy zostanie uruchomione obiecane 40 milionów na wzrost wynagrodzeń, co miało mieć miejsce w I kwartale.

W związku z pytaniami i wnioskami jakie pojawiły się podczas walnego zjazdu OZZPIW pragniemy poinformować Państwa, że przyjmujemy datę 8 czerwca 2019 r. jako ostateczną tj. równoznaczną z otrzymaniem przez jednostki decyzji budżetowej – gwarantującej przyznanie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń. W przeciwnym wypadku Zarząd OZZPIW podejmie uchwałę o zaostrzeniu protestu. Czujemy się oszukani, ponieważ obiecana kwota miała zostać rozdysponowana już w I kwartale 2019 r., o czym Minister Ardanowski zapewnił nas na spotkaniu 9 stycznia 2019 r. Nie możemy akceptować permanentnego lekceważenia i braku szacunku wobec pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Tu chodzi też o naszą godność. Mamy nadzieję, że urzędnicy MRiRW, jako godni zaufania reprezentanci Rządu, doprowadzą do pozytywnego zakończenia tej sprawy w wskazanym terminie.

Plan jest taki:
W załącznikach (w wiadomości rozesłanej przez e-mail) znajdą Państwo listy proponowanych przez nas form zaostrzenia protestu (są to formalne działania zgodne z ustawą o SC) wraz z określeniem przedziału dat, w jakich miałyby się odbyć.
To pospolite ruszenie ma na celu wyegzekwowanie następujących rzeczy:

  1. 40 mln na wynagrodzenia, którą zgodnie z zapewnieniem MRiRW traktujemy jako pierwszą transzę podwyżek w IW.
  2. Podpisanie przez stronę rządową porozumienia zobowiązującego MRiRW do stopniowego pozyskania środków finansowych, na wzrost wynagrodzeń w IW, zgodnie z przedstawionymi przez OZZPIW wyliczeniami  (łączna kwota 160 mln) oraz do wspólnego wypracowania rozwiązań w sprawie pozostałych postulatów OZZPIW.
  3. Przekazanie do konsultacji nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz uwzględnienie głosu strony społecznej w tej sprawie.

Prosimy o zgłaszanie się do udziału w tych inicjatywach oraz do ewentualnej koordynacji działań na swoim terenie. Te akcje nie wymagają nadludzkich sił z Waszej strony, ale od licznego udziału w nich zależy całe powodzenie sprawy. Prosimy o deklarowanie udziału i poważne potraktowanie swoich zobowiązań. Czasu jest mało, a bez wspólnego działania nie mamy żadnych szans. Ostateczna decyzja o formach działania zapadnie, kiedy przeanalizujemy deklarowaną frekwencję na poszczególne akcje.
Każdy z Was musi się trochę poświęcić, zrezygnować ze swojego komfortu, być może gdzieś dojechać czy wziąć dzień urlopu. Nie oczekujemy, że będziecie okupować miesiącami sejm lub przykuwać się do krat MRiRW.
Liczymy, że weźmiecie sprawy Waszych wynagrodzeń we własne ręce i potraktujecie to wezwanie poważnie.  
Równocześnie wysyłamy pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Będzie w nim o tym, że dzień 8 czerwca 2019 r. traktujemy jako datę rozstrzygającą o dalszych działaniach. Jeśli okaże się, że mimo postawionego ultimatum i wzywających zapowiedzi Wasz odzew będzie jak „ryk mrówki” to wiecie sami, co będzie dalej. Pozostanie tylko zmienić pracę.

Ciąg dalszy nastąpi…