W dniach 14–16 stycznia 2022 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Panu Markowi Mastalerkowi gratulujemy objęcia stanowiska Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Zarząd OZZPIW składa Panu serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji. Liczymy na owocną współpracę w ramach Porozumienia Warszawskiego, w celu poprawy warunków pracy całego środowiska weterynaryjnego.

Szczegółowe informacje odnośnie Zjazdu, można znaleźć na stronie KILW: https://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci/1630-xii-krajowy-zjazd-lekarzy-weterynarii-2