Szanowni Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

W dniu 01.10.2019 r. drogą e-mailową otrzymaliśmy projekt ustawy „O zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego” z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag. Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że MRiRW po raz kolejny nie wywiązało się z danych nam obietnic.

Podczas ostatniego spotkania z Sekretarzem Stanu Szymonem Giżyńskim w dniu 26 czerwca 2019 r. zostaliśmy zapewnieni o tym, że zostaniemy zaproszeni na spotkanie celem przedstawienia naszego zdania odnośnie planowanych zmian legislacyjnych. Jak mogą się Państwo domyślać, nic takiego nie nastąpiło. W zamian za to mamy gotowy projekt, bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji. Oczywiście, mamy zamiar skorzystać z przysługującego nam, jako związkom zawodowym, prawa do wnoszenia uwag. Chcemy, abyście uczestniczyli w opiniowaniu tak ważnej dla nas ustawy. Zwróćcie uwagę na art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). Prosimy, zapoznajcie się ze wszystkimi załącznikami, jakie dołączymy do tego niniejszego komunikatu.
Wasze uwagi będziemy zbierać do dnia 11.10.2019 r. pod adresem e-mail biuro@ozzpiw.pl .