Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 września w Gliwicach odbyło się spotkanie członków OZZPIW z województwa śląskiego i opolskiego, w którym uczestniczyli również przedstawiciele zarządu tj. Sara, Dorota i Natalia

Ustalenia i wnioski ze spotkania są następujące:

  • utworzony został II Oddział Regionalny OZZPIW
  • wybrano czterech koordynatorów regionu
  • zaplanowaliśmy wstępnie termin kolejnego spotkania na którym zostaną wybrani delegaci regionu
  • omówiono sprawy dotyczące podwyżek oraz najbliższe sprawy, którymi powinien zająć się OZZPIW

Zachęcamy wszystkie pozostałe województwa do tego aby się organizowały i tworzyły struktury regionalne OZZPIW z Naszą pomocą oczywiście.

Dane kontaktowe:

II Odział Regionalny OZZPIW

ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice

e-mail: region_2@ozzpiw.pl

Koordynatorzy (osoby do kontaktu w regionie):

  1. Pani Izabela Glomb PIW Olesno
  2. Pani Monika Gorzkowska – PIW Nysa
  3. Pani Katarzyna Pall – WIW Katowice
  4. Pani Diana Tryka – WIW Katowice

Serdecznie dziękujemy członkom OZZPIW z województwa śląskiego i opolskiego za udział w spotkaniu

Zarząd OZZPIW