Aktualny plan protestu pozostaje taki sam, tzn. proszę realizować wszystkie punkty z komunikatu nr 8. Już wkrótce zaczniemy tworzyć dokument pt. „Dobre Praktyki Pracownika IW” i to będą nasze spostrzeżenia i rozwiązania, które wydają się konieczne do wdrożenia w naszej pracy. Bez tego nasze cele nigdy nie zostaną osiągnięte. Każdy będzie mógł zostać autorem tego opracowania.

To MY, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej musimy zacząć budować nową rzeczywistość, to MY pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej musimy zaprotestować, kiedy nasze prawa są łamane oraz kiedy łamane są każde inne prawa, które dotyczą naszej pracy. Nikt za NAS tego nie zrobi!!!

Kolejne rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przesunięte z dnia jutrzejszego na 5 lutego. W tym dniu mamy zamiar wypracować porozumienie, które MUSI zostać podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwiększenie pieniędzy na wynagrodzenia to podstawa – I transza ma zostać przyznana do końca marca 2019 r.

Po spotkaniu przedstawimy wypracowane decyzje co do dalszych działań. Wkroczyliśmy w etap negocjacji a ostatnie doniesienia medialne temu nie sprzyjają. Jednak nie poddamy się i jesteśmy skupieni na celu – poprawie funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.