Protest Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – nadal trwa, oto plan do wdrożenia dla wszystkich!!!!

  1. Zamawiamy kamizelki “protestowe”. Prosimy, aby to zrobić jak najszybciej. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego centralnie, mamy nadzieję, że to Państwo rozumieją. Nie jest to możliwe ze względów organizacyjnych i finansowych. Dla ułatwienia można skorzystać z linku https://ozzpiw.pl/kamizelki, gdzie koszt kamizelek to 12 zł za szt. z napisem z tyłu: „PROTEST PRACOWNIKÓW INSPEKCJI   WETERYNARYJNEJ”, a z przodu napis : „OZZPIW”. Przy zamówieniu koniecznie podajemy hasło “PROTEST OZZPIW”. Oczywiście można zamawiać u innych wykonawców. Najważniejsze, aby działać w tej sprawie.
  2. Wysyłamy Listy Poparcia z jednostek, które są na biało – pozostało ok 80 takich miejsc https://ozzpiw.pl/popieramprotestiw. Powinno już pójść z górki.
  3. Wykonujemy swoje obowiązki służbowe z należytą starannością. Przestrzegamy wszystkich wymaganych terminów, przepisów prawa, procedur, instrukcji i wytycznych, nie ukrywajmy – trochę tego jest. Zdaniem OZZPIW takie podejście do naszej pracy będzie przeciwwagą dla stwierdzeń, które ostatnio zbyt często pojawiają się w opinii publicznej np.: IW nie przestrzega zasad bioasekuracji, pracownicy IW są aroganccy, nierzetelni, niekompetentni, niedoświadczeni itp.
  4. W ocenie OZZPIW, na kontrole, poza tymi , co których nie mamy wątpliwości o ich “miłym” przebiegu, jeździmy co najmniej w dwie osoby. Stosujmy zasadę „dwóch par oczu”. Zmniejszajmy ryzyko wystąpienia bezpodstawnych oskarżeń, ataków słownych i niestety tych fizycznych, które również się zdarzają.
  5. Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy. My jako pracownicy mamy też prawo reagować, gdy jakieś polecenie służbowe zagraża naszemu zdrowiu lub nawet życiu. Pamiętajmy te wartości są najważniejsze
  6. Wykonujemy zadania tylko zgodne z naszymi kompetencjami i uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa oraz z wytycznych i instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii (otrzymujemy od was informacje, że ze względu na braki kadrowe pewne czynności są wykonywane przez osoby do nich nieuprawnione).
  7. Wysyłamy do wszystkich lekarzy wolnej praktyki ze swojego terenu, apel o poparcie dla naszego protestu (apel i plakat w załączeniu).
  8. Możemy rozważyć (część z Was, której to dotyczy) formę protestu podaną poniżej. Dostaliśmy taką propozycję, osoba ta, już wdrożyła ją w życie. Nazwaliśmy to “protestem medalikowym” Jak się zdecydujecie, wysyłajcie „skany” takich pism do nas.

BĄDŹMY CAŁY CZAS W POGOTOWIU PROTESTOWYM. PROJEKT POROZUMIENIA UWZGLĘDNIAJĄCEGO NASZE POSTULATY ZOSTAŁ WYSŁANY DO MRIRW. CZĘSTO SŁYSZYMY I CZYTAMY, ŻE NASZE DZIAŁANIA SĄ ZBYT ŁAGODNE. JEDNAK UWAŻAMY, ŻE NALEŻY DAĆ SZANSE NA ZAWARCIE POROZUMIENIA. ZADAJCIE TEŻ SOBIE PYTANIE CZY ABY NA PEWNO SAMI ZROBILIŚCIE WSZYSTKO O CO PROSILIŚMY (PRZYPOMINAMY, ŻE NA PROTEŚCIE W WARSZAWIE BYŁO NAS ZALEDWIE 80). WIEMY, ŻE SYTUACJA W IW JEST TRAGICZNA I W PRZYPADKU BRAKU POROZUMIENIA ZE STRONĄ RZĄDOWĄ BĘDZIEMY MUSIELI PODJĄĆ BARDZIEJ STANOWCZE KROKI. BĄDŹMY NA TO GOTOWI.

Jako przykład kuriozalnie niskich wynagrodzeń w IW załączamy (za zgodą właściciela) potwierdzenie kwoty wynagrodzenia (smutne).