Zarząd OZZPIW zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii, Pana Pawła Niemczuka, o umożliwienie udziału w spotkaniu zamykającym, na podsumowanie wizyty inspektorów DG SANTE.

Zarząd Główny OZZPIW zwraca się z pilną prośbą o umożliwienie udziału w spotkaniu zamykającym, które podsumuje wizytę inspektorów DG SANTE w Polsce.
Biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy sądzić, iż na spotkaniu tym będą ustalane działania mające ogromny wpływ na dalsze losy i funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej. Jako przedstawiciele związków zawodowych Inspekcji Weterynaryjnej uważamy, że takie decyzje nie mogą odbywać się bez udziału osób reprezentujących interesy pracowników.
Oczekujemy od Pana odpowiedzi w powyższej kwestii do dnia jutrzejszego tj. 05.02.2019 r. do godziny 10:00, na adres email: biuro@ozzpiw.pl


Skan pisma OZZPIW

I odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Głównego Inspektoratu Weterynarii