W dniu 09.01.2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli OZZPIW z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Na spotkaniu obecni byli także: Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Sekretarz Stanu Szymon Giżyński, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdalena Zasępa.

Celem spotkania była rozmowa na temat postulatów zgłoszonych przez OZZPIW (Postulaty nad którymi chcemy pracować). Spotkanie trwało ponad 3 godziny, z czego Minister Ardanowski był obecny 1,5 godziny. Jak przypuszczaliśmy, nie udało się odnieść do wszystkich proponowanych przez nas tematów. Najwięcej czasu poświęciliśmy na kwestie finansowe. Ze strony Ministerstwa padły pewne zobowiązania, które muszą jeszcze przybrać formę pisemną, zaakceptowaną przez obie strony. Minister zadeklarował pewną pulę środków finansowych z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń. Była mowa o około 40 mln. złotych. Jest to oczywiście kwota nie zabezpieczająca naszego zapotrzebowania. Jednak nie możemy uwierzyć tym deklaracjom, dopóki nie zostaną zrealizowane.

Minister Ardanowski zgodził się z nami, że postulaty systemowo-organizacyjne są równie ważne i przyczynią się do poprawy funkcjonowania IW. W związku z tym ustalono, że cyklicznie odbywać się będą spotkania robocze z udziałem OZZPIW, na których będą wypracowywane  odpowiednie rozwiązania.

Rozmowy były trudne i nie nastroiły nas do końca optymistycznie. Informujemy, że decyzją Zarządu OZZPIW protest nadal będzie kontynuowany. Apelujemy również o Państwa gotowość do jego zaostrzenia. Prosimy o śledzenie naszych dalszych komunikatów i informacji.

Wkraczamy w bardzo ważny dla nas okres i musimy pokazać, że naprawdę nam zależy na poprawieniu naszej sytuacji!