Gliwice, dnia 16 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z napływającymi do nas informacjami, niestety nie podanymi wprost, a jednocześnie przekazującymi nieprawdziwe stanowisko Zarządu OZZPIW, informujemy co następuje:

  1. Zarząd OZZPIW nie przekazał do wiadomości publicznej stanowiska w sprawie zbiorowych polowań na dziki. Do wyrażenia takiego stanowiska ma pełne prawo wynikające ze statutu Związku i ustawy o związkach zawodowych, jednak do tej pory z tego prawa nie skorzystał.
  2. Artykuł umieszczony na portalu Wirtualna Polska pt. „Niemiec strzela dużo i jest dobry, a Polak zły, bo się lituje. Absurdy walki z dzikami” nie zawiera naszego stanowiska ze względu na punkt 1.
  3. Zdjęcie, które pojawiło się w artykule, pochodzi z portalu Facebook, z naszej oficjalnej strony, znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/ozzpiw/. Zostało wykonane podczas „marszu budżetówki”, który odbył się w Warszawie dnia 22.09.2018 r. pod hasłem „POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC”. Zdajemy sobie sprawę, że zdjęcia umieszczane w Internecie mają charakter publiczny i mogą zostać pobrane, przez każdego. Użytkownik Facebooka „Pracownik Inspekcji Weterynaryjnej” nie zwrócił się do nas z pytaniem o pozwolenie wykorzystania zdjęcia z naszym wizerunkiem. Jednocześnie zgodnie z naszą wiedzą nie musiał tego robić w momencie oznaczenia źródła pochodzenia zdjęcia.
  4. Nie mamy żadnego wpływu na treści publikowane przez użytkowników przestrzeni internetowej.

Ze względu na powyższe, jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, co do naszego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie, polecamy zwrócenie się bezpośrednie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, szczegóły tutaj: https://ozzpiw.pl/kontakt/.