Dziękujemy, że ktoś podzielił się z nami swoimi odczuciami. W pełni się z nimi zgadzamy i przekazujemy dalej.

Szanowni Państwo
Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej bronimy interesów zawodowych i socjalnych pracowników IW.  Zwracamy się z Apelem o wstąpienie w szeregi Naszego Związku Zawodowego. Pragniemy przypomnieć, że (oddolna inicjatywa) Nas wszystkich złożenia wniosku o podwyżki ok. 4000 osób spotkała się z dużym zainteresowaniem i konsolidacją zarówno pracowników IW jak i osób związanych z naszą pracą. Bardzo zauważone zostało to również w sferze politycznej. Urlopy w dniu 26.03.2018 r. miały bardzo duży rozdźwięk i odbiór społeczny. Mówiąc „A” należy być cierpliwym i podążać wg kolejnych liter alfabetu. Tylko stanowcze i postępujące działania oraz zwarte szeregi Związku Zawodowego mogą przynosić oczekiwane zmiany. Analizując wystąpienia osób biorących udział w obradach Podkomisji Rolnictwa i Komisji Rolnictwa widać zrozumienie naszych postulatów. Jednakże jeśli pokażemy, że w Związku Zawodowym jest kilka tysięcy osób staniemy się ważnym partnerem do rozmów. Zachęcamy do pilnego wstąpienia w nasze szeregi dodając nam zapału i tzw. świeżej krwi do dalszych działań. Pokażmy solidarność całej Inspekcji Weterynaryjnej i wywalczmy godne uposażenie dostosowane do ciężkich warunków pracy i potężnej odpowiedzialności. Pamiętajmy – jesteśmy kowalami własnego losu – dotychczasowe działania pokazały, że Nikt za Nas Nic nie załatwi. Będąc biernymi musimy liczyć się z dalszą stagnację zarówno w zakresie naszego uposażenia jak i we wspomożeniu naszych działań po przez utworzenie nowych etatów. Mamy coraz większe poparcie u przedstawicieli władz ale Sami musimy dopominać się o Swoje. W dodatku niestety nasze nadzieje na wzrost budżetu są coraz bardziej nikłe, skoro planowanie już się zaczęło a wzrostu na paragrafie płacowym nie widać. Niech składka konieczna do funkcjonowania – symboliczne 10 zł nie okaże się przeszkodą tylko wspomożeniem w walce o podwyżki płac dla Wszystkich.