Po piśmie, z Apelu OZZPIW nr 3, które było skierowane do Wojewódzkich i Powiatowych Lekarzy Weterynarii, skierowaliśmy również pismo do Głównego Lekarza Weterynarii. Poniżej treść pisma.

Gliwice, dnia 29 czerwca 2018 r.

Pan Paweł Niemczuk
Główny Lekarz Weterynarii

 

W nawiązaniu do Pana pisma nr GIWz-403-397/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) zwracamy się z prośbą o ujednolicenie i doprecyzowanie kwestii dotyczącej oddelegowania pracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej do pomocy przy zwalczaniu ASF.

W związku z powyższym prosimy o następujące informacje:

  1. Na bazie jakich artykułów z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej ma odbyć się powyższe o oddelegowanie pracowników etatowych oraz lekarzy wolnej praktyki?
  2. Jakiego typu umowy będą zawierane z pracownikami oraz lekarzami wolnej praktyki oraz, czy będą to umowy objęte ubezpieczeniem zarówno społecznym jak i zdrowotnym?
  3. W jaki sposób i przez kogo będą wynagradzani pracownicy etatowi wykonujący czynności przy zwalczaniu ASF?
  4. Kto będzie ponosił koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów tych pracowników?
  5. W przypadku opłacania wyżywienia oraz posiłków regeneracyjnych przy wielogodzinnej pracy w terenie, z jakiego paragrafu wydatków budżetowych należy dokonać opłaty?
  6. Jakiego rodzaju ochronie będzie podlegał pracownik w przypadku nieszczęśliwych wypadków, itp.
  7. W jaki sposób będzie zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kto będzie za tę sprawę odpowiedzialny?

Biorąc pod uwagę doświadczenia pracowników, którzy byli w przeszłości delegowani do pracy w innych jednostkach przy zwalczaniu chorób zakaźnych, powyższe kwestie wydają się nam niezmiernie istotne.  Pragniemy, aby kierując się dobrem pracowników i będąc zwierzchnikiem Inspekcji Weterynaryjnej zmierzył się Pan z tymi problemami i wyznaczył jeden kierunek postępowania. Dodatkowo mamy nadzieje, że zgadza sic Pan, iż w obliczu trudnej sytuacji finansowej Inspekcji Weterynaryjnej, wszystkie dodatkowe zadania nakładane na i tak już często przepracowanych pracowników, powinny być dodatkowo wynagradzane. Wynagrodzenia te powinny obejmować zarówno osoby oddelegowane, oraz te, które pracują na stale w powiatach, gdzie  odbywa się zwalczanie. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest Pan jedynym decydentem ale mamy nadzieje, że wesprze Pan postulaty związku zawodowego w wyżej wymienionej sprawie

 

Z poważaniem

Przewodnicząca OZZPIW Sara Meskel