I znów wracamy do poważnych spraw. Dużo się dzieje ostatnio. Nie wiemy jaki będzie odzew na pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie delegowania pracowników do pracy przy zwalczaniu ASF. Nie negujemy, że pomoc w tych rejonach jest potrzebna. Jednak to, że z pisma GLW nie wynika, jakie będą warunki dla osób, które podejmą pracę w ogniskach, to budzi Nasz sprzeciw. Poniżej treść pisma i skan.

Gliwice, dnia 28 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo

Wojewódzcy i Powiatowi

Lekarze Weterynarii

 

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii GIWz-403-397/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) pragniemy zwrócić uwagę, że kwestia przepisów na mocy, których będą Państwo delegować swoich pracowników jest niezmiernie ważna, a nie została ona doprecyzowana w piśmie GLW.

Jako związek zawodowy, reprezentujący i broniący interesów zawodowych i socjalnych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jesteśmy zaniepokojeni faktem niespójności w podejmowanych na terenie kraju decyzjach, dotyczących pracowników wyznaczonych i oddelegowanych celem wsparcia działań powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie zwalczania ASF. W przedmiotowym piśmie Głównego Lekarza Weterynarii brakuje jasnych wytycznych, dotyczących tej sprawy, w tym określenia kwestii bezpieczeństwa podczas pełnienia obowiązków służbowych oddelegowanych osób oraz sposobu ich ubezpieczenia. Wymagają również uszczegółowienia i ujednolicenia sprawy zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów (koszty, organizacja) oraz rozliczania nadgodzin.

Z poważaniem

Przewodnicząca OZZPIW Sara Meskel