Raport z działań OZZPIW #4

Przedstawiamy raport z działalności OZZPIW: W dniu 5 lipca z inicjatywy OZZPIW odbyło się spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii przy udziale Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza. Wystąpiliśmy z pismem do nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o współpracę ze związkiem oraz o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami …

Stanowisko OZZPIW #1 w sprawie bioasekuracji

Za nami dwa miesiące wykonywania kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Jak to wygląda na tle województw? Możecie sami ocenić. Jako związek zawodowy będziemy to monitorować. Na dzień dzisiejszy wiemy, że wniosek Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 440 nowych etatów na to zadanie, …

Pytania i odpowiedzi #1

Co prawda, poniższy wpis ukazał się już na naszej stronie na Facebooku, ale postanowiliśmy go umieścić także na naszej stronie: Pytania i odpowiedzi #1 Wiemy, że niektórzy mają wątpliwości co do tego, czy członkowie korpusu Służby Cywilnej, mogą należeć do Związku Zawodowego, szczególnie jeśli chodzi o Powiatowych Lekarzy Weterynarii i …

Apel Zarządu OZZPIW #3 cd.

Po piśmie, z Apelu OZZPIW nr 3, które było skierowane do Wojewódzkich i Powiatowych Lekarzy Weterynarii, skierowaliśmy również pismo do Głównego Lekarza Weterynarii. Poniżej treść pisma. Gliwice, dnia 29 czerwca 2018 r. Pan Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii   W nawiązaniu do Pana pisma nr GIWz-403-397/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. …

Apel Zarządu OZZPIW #2

Dzień dobry Drodzy Państwo, przesyłamy do wiadomości Apel, który złożyliśmy na ręce Głównego Lekarza Weterynarii. W ostatnich dniach zaniepokoiła Nas sytuacja, jaka miała miejsce na terenie nadzorowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce. Agresja, z którą się spotykamy podczas wykonywania czynności doprowadziła już nie raz do niebezpiecznych sytuacji. Liczymy, że …

Raport z działań OZZPIW #3

Przedstawiamy raport z działalności OZZPIW: Udało się umówić na spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii. Braliśmy udział w posiedzeniu Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Czekamy na protokół i zrobimy nasze podsumowanie tego spotkania. Wystąpiliśmy o informację w sprawie wniosków o podwyżki do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. Wystąpiliśmy do Wojewodów …

Raport z działań OZZPIW #2

Chcemy szerokim strumieniem dotrzeć do strony rządowej, aby otrzymywać wszystkie bieżące informacje, które mogą dotyczyć Inspekcji Weterynaryjnej. Zarówno w prawie pracy jak i w prawie materialnym. W tym celu nasze pisma trafiły do: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwa Rolnictwa Szefa Służby Cywilnej Komisji …

Apel Zarządu OZZPIW #1

Koleżanki i Koledzy Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej Wszyscy przyznajemy rację tym, którzy zwracają uwagę, że sytuacja w Inspekcji Weterynaryjnej jest fatalna. Wystarczy wymienić kilka czynników świadczących o beznadziejnym położeniu naszej służby, aby dojść do wniosku, że konieczne są natychmiastowe zmiany. Dramatycznie niskie zarobki wysoko wykwalifikowanych pracowników, niewłaściwa organizacja kadrowa w naszej …

Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego OZZPIW

Gliwice, dnia 6 czerwca 2018 r. Znak: OZZPIW.00.3.2018 Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 6 czerwca 2018 r.  w sprawie przyjęcia nowych członków § 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu przyjmuje się w poczet członków Związku następujące osoby: /lista osób/ Podpisano: Sara …