Jednocześnie zwróciliśmy się o wsparcie tych działań do Głównego Lekarza Weterynarii, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wojewodów, wojewódzkich lekarzy weterynarii, Szefa Służby Cywilnej