Stanowisko OZZPIW dotyczące rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem covid-19 z dnia 26 marca 2021 r. poz. 561. W naszej opinii dzieci pracowników Inspekcji Weterynaryjnej powinny mieć możliwość skorzystania z odstępstwa wskazane go w rozporządzeniu i móc uczestniczyć w zajęciach placówek oświatowych.