Chcemy przedstawić Państwu istotną zmianę, która weszła w życie od stycznia 2023 r. Informacja o niej była już wcześniej dostępna, jednak aktualnie spływają do nas dane, że nie wszyscy zainteresowani się z nią zapoznali.

Chodzi o zmianę wysokości składki członkowskiej. Od 1 stycznia 2023 r. wynosi ona 20 zł na miesiąc. O jej wysokości zadecydował Zjazd. Jednocześnie ze względu na nową kadencję oraz zmianę wysokości składki przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty, dzięki którym składki będą mogły być potrącane z wynagrodzenia. Rekomendujemy ten sposób, gdyż jest on najmniej obciążający dla Was. Składają Państwo stosowny wniosek i oświadczenie do działu kadr i możecie zapomnieć o składkach. Wniosek uszczegółowiając składamy MY, jednak otrzymujemy go od Państwa wstępnie przygotowany. Na wniosku można wpisać kilku pracowników. Wszystko można znaleźć w zakładce Do pobrania. Jest to też ułatwienie przy aktualnym stanie prawnym, w którym została przewidziana ulga podatkowa dla składek członkowskich poniesionych na rzecz związków zawodowych.

Wszystkie dane kontaktowe do Związku pozostają bez zmian: adres korespondencyjny: Zarząd Główny OZZPIW, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6, NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368, www.ozzpiw.pl, tel. 668290922, fb: https://www.facebook.com/ozzpiw/

Na Zjeździe były też poruszone inne sprawy, o których pisaliśmy tutaj: Relacja z Walnego Zjazdu OZZPIW

Liczymy na owocną współpracę, dziękujemy, za obecność w naszym Związku każdemu z Was!! Liczymy też, że będziemy wzmacniać wspólnie OZZPIW w aktualnie kadencji 2022-2026!!