Szanowni Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Chcemy przedstawić Państwu najważniejsze sprawy, które zostały poruszone na Walnym Zjeździe Związku w dniu 5 listopada 2022 r. 

Przede wszystkim chcemy Państwu serdecznie podziękować za członkostwo w OZZPIW, za to, że Państwo nam zaufali i pozwolili, żeby ten Związek mógł się rozwinąć w tej kadencji. W czasie trwania kadencji 2018-2022 ilość członków wzrosła z 33 osób do 914 osób. – TAK SIĘ STAŁO WŁAŚNIE DZIĘKI WAM. Zjazd ten był zjazdem wyborczym, co oznacza, że czteroletnia kadencja Zarządu dobiegła końca

Zjazd Rozpoczęto od spraw formalnych:

 1.  Zarząd przedstawił sprawozdanie kadencyjne, dokonał podsumowania i przedstawił plany na przyszłość. 
 2. Przedstawiono też sprawozdania finansowe Skarbnika i Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawozdania zostały zaakceptowane przez Zjazd, a Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium, za co serdecznie dziękujemy uczestnikom Zjazdu.
 4. Rozpoczęły się wybory na kolejną kadencję, Kandydowania podjęli się: Paulina Lisiak-Górecka, Przemysław Kamiński, Sara Meskel, Dorota Osadców oraz Agnieszka Widomska-Pęksa. 
 5. Do komisji Rewizyjnej kandydowali:  Alicja Ochędalska, Marcin Kasprzak i Małgorzata Durczewska.
 6. Wszystkie kandydatury zostały przegłosowane przez Zjazd jednomyślnie na TAK. Za co również serdecznie dziękujemy. 

Kolejnym planowanym punktem była dyskusja i głosowanie nad wysokością składki członkowskiej. Pojawiły się trzy propozycje: 30 zł, 20 zł i 15 zł Ostatecznie Zjazd przegłosował składkę w wysokości 20 zł. Składka ta będzie obowiązywać od stycznia 2023 r. W tym miejscu uczestnicy zebrania uznali, że równie ważne będzie poprawienie rozliczania składek oraz pozyskanie nowych członków. Przypomniano również, że od 1 stycznia 2023 r. wchodzi ulga podatkowa z tytułu opłaconych składek na związki zawodowe.  Następnie nadszedł czas na wnioski i apele Zjazdu do Zarządu OZZPIW. Bardzo się cieszymy, że podczas tej części zjazdu wykazali się Państwo dużą aktywnością. Złożono aż 10 wniosków. Wnioski były o różnej tematyce i do każdego z nich rozwinęła się ciekawa dyskusja. Wszystkie wnioski zostały przyjęte przez zjazd (poniżej wykaz).

 1. Prowadzenie szkoleń dla członków związku zawodowego, organizacja spotkań w wojewódzkich inspektoratach weterynarii. Informowanie o działalności Związku podczas narad i przy innych okazjach, gdzie spotykają się pracownicy IW.
 2. Podjęcie działań wspólnie z innymi organizacjami związkowymi, działającymi w służbie cywilnej w sprawie powiązania kwoty bazowej wynagrodzeń w służbie cywilnej ze wskaźnikami makroekonomicznymi (np. wynagrodzeniem minimalnym).
 3. Rozpoczęcie działań na poziomie wojewódzkim odnośnie współpracy (lobbingu). Docieranie z informacjami o potrzebach IW poprzez posłów, senatorów z danego terenu do władz centralnych.
 4. Podjęcie prac z GLW odnośnie skorelowania zarobków w IW ze wzrostem uzyskanej wiedzy i doświadczeniem (staż pracy), a także posiadaniem specjalizacji, studiów podyplomowych itp.  
 5. Wystosowanie oficjalnego pisma do MRiRW jedynie i osobno w sprawie braku podwyżek w pominiętych jednostek IW (WIW+ZHW, GRIW), podpisanego przez Zarząd.
 6. Uregulować współpracę IW a ARiMR w zakresie prowadzenia rejestrów oraz ich czytelności. Obecnie inspektorzy IW tracą bardzo dużo czasu na tzw. dochodzenie powstania niezgodności rejestrowych oraz ich wyjaśnienie w oparciu o ograniczony dostęp do baz danych ARiMR.
 7. Podjęcia starań o zmianę przepisów umożliwiających pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej korzystanie z płatnego urlopu na poratowanie zdrowia ze względu na prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych 😉
 8. Prowadzenie na każdym szczeblu IW szkoleń adekwatnych do wykonywanych zadań.
 9. Podjęcie działań pisemnych i medialnych, większe wyeksponowanie oraz podkreślenie roli ZHWetów w funkcjonowaniu Inspekcji Weterynaryjnej jako całości. Obecne warunki płacowe zagrażają kontynuacji zatrudnienia i wykonywania obowiązków w ZHW a personel zatrudniony zwalnia się . Sytuacje te zagrażają zapewnieniu ciągłości wykonywanych badań.
 10. Koordynowanie rozpoczęcia sporów zbiorowych jednocześnie w kilku, kilkunastu jednostkach, które wyraziły chęć przystąpienia do sporu zbiorowego. Czyli wszyscy jednocześnie. Nie ma sensu rozpoczęcie sporu zbiorowego w jednej jednostce IW.

Na zakończenie części oficjalnej przeprowadzono „burzę mózgów” na temat powodów, które hamują ludzi przed członkostwem w związkach zawodowych. Prosimy też Państwa o przyłączenie się do tej sondy i napisanie nam Państwa zdania w tej sprawie. Ważnym elementem tego punktu było szukanie rozwiązań, aby zmienić tę sytuację.

W związku z tym, że po ostatnich zjazdach był wśród nas duży niedosyt odnośnie bezpośrednich rozmów z członkami, tym razem postanowiliśmy po zakończonym zjeździe poznać się bliżej i wieczorem spotkaliśmy się na małym poczęstunku podczas którego, był czas, aby porozmawiać, poznać się, wymienić doświadczenia i kontakty. 

Dziękujemy jeszcze raz za ten dzień i zapraszamy na kolejne spotkania !!!

Dziękujemy również za miłą niespodziankę w postaci tortów, którymi  mogliśmy się wspólnie delektować podczas zjazdu.