Chcemy Was poinformować, że spotkaliśmy się dziś z Szefem Służby Cywilnej oraz przedstawicielami jego departamentu. Na spotkaniu tym udało się poruszyć następujące tematy:

  • Brak regulacji wynagrodzeń w wojewódzkich i granicznych inspektoratach weterynarii oraz w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Przedstawiliśmy zagrożenia związane z brakiem rozwiązania tego problemu (odpływ doświadczonej kadry, brak ciągłości badań, kolejki do odprawy granicznej).
  • Brak widocznego zabezpieczenia w budżecie na kontynuację regulacji płacowych oraz zwiększenia zatrudnienia, uruchomionych w 2022 r.
  • W tych dwóch kwestiach Szef Służby Cywilnej zobowiązał się do zbadania stanu faktycznego i ewentualnego wsparcia naszych działań.
  • Kolejne sprawy dotyczyły ujednolicenia wynagrodzeń na takich samych stanowiskach, płatnych nadgodzin, dyżurów telefonicznych oraz kryteriów do spełnienia w przypadku zatrudnienia na dane stanowiska (np. kierunków wykształcenia).
  • Szef Służby Cywilnej udzielił poparcia dla wprowadzenia siatki płac i innych procedur na wzór innych instytucji w SC.
  • Zabiegi o płatne nadgodziny są tematem trudnym do wywalczenia, a planowana nowelizacja ustawy o SC zakłada jedynie wydłużenie okresów rozliczeniowych. Temat ten nie jest dla nas zakończony, gdyż biorąc pod uwagę specyfikę pracy w IW, należy ciągle zabiegać o korzystniejsze rozwiązanie tej kwestii.
  • Zwróciliśmy też uwagę, na niespójność zapisów rozporządzenia dotyczącego stanowisk i wynagrodzeń w SC z ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt w kwestii wykształcenia kierownika ZHW. Szef Służby Cywilnej zaproponował, aby stosować zasady wprowadzone wyższym aktem prawnym tj. ustawą.
  • Odnosząc się do sytuacji z początku roku, poruszyliśmy również kwestię pracy w godzinach nocnych.
  • Kolejny raz poruszyliśmy sprawy braku środków finansowych na zapewnienie zobowiązań wynikających z ustawy o SC m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wysługa lat, wzrost „płacy minimalnej”. Szef Służby Cywilnej zdaje sobie sprawę z tych problemów i zaleca poszczególnym dysponentom zabieganie o te fundusze. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że taki scenariusz jest bardzo trudny do realizacji.