Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jest stanowczo przeciwny dzieleniu pracowników IW. Oczekujemy konkretnych rozwiązań, w postaci uzupełnienia środków finansowych pozwalających uruchomić podwyżki w:

🔗Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii wraz z Zakładami Higieny Weterynaryjnej;

🔗Granicznych Inspektoratach Weterynarii;

🔗Głównym Inspektoracie Weterynarii;

❗️❗️POWIATY SOLIDARNE Z INNYMI JEDNOSTKAMI❗️❗️

✊✊DOŚĆ PODZIAŁÓW✊✊