Szanowni Koleżanki i Koledzy Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

W dniu 6 listopada 2021 r. odbył się walny zjazd OZZPIW. Dziękujemy wszystkim, którzy w tych trudnych czasach zdecydowali się przyjechać. Zjazd miał kilka celów i większość z nich, w naszym odczuciu, została zrealizowana. Jest oczywiście niedosyt, bo rozmowy nie miały końca i czasu okazało się zbyt mało.

Na zjazd zaprosiliśmy gości, którzy stawili się w składzie: przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Mirosław Kacprzyk, wice prezes Łódzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej Krzysztof Matras, wice prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii Maciej Królewiecki, prezes Opolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej Sebastian Konwant, rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Witold Katner oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii – Tomasz Dybek.

Goście będący przedstawicielami środowisk weterynaryjnych, podczas swoich wystąpień zwracali uwagę przede wszystkim na konieczność współpracy całego środowiska związanego z nadzorem weterynaryjnym. Mówili o niezadowoleniu z aktualnej sytuacji finansowo-kadrowej oraz organizacyjnej w Inspekcji Weterynaryjnej, która dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i wyznaczonych lekarzy weterynarii. Maciej Królewiecki podkreślił, że ważna jest współpraca z OZZPIW w ramach Porozumienia Warszawskiego.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii – Tomasza Dybka, który przybliżył nam, jak ważna jest konsekwencja, długofalowe działania związku zawodowego oraz zaangażowanie jego członków. Jego wieloletnie doświadczenie pokazało, że droga do polepszania sytuacji pracowników jest wyboista, a sukcesem kończy się jedynie jakiś procent podjętych działań. Znajomość z przewodniczącym Tomaszem Dybkiem jest dla nas bardzo cenna i liczymy na dalszą wymianę doświadczeń w ramach współpracy naszych związków.

Kolejnym etapem zjazdu była część oficjalna, zgodna z ustalonym porządkiem obrad. Jednym z punktów były wybory uzupełniające do Zarządu Głównego Związku. Mamy przyjemność ogłosić, że obecnie współpracują z nami dwie kolejne osoby:

  1. Paulina Lisiak-Górecka- starszy inspektor weterynaryjny z PIW Kalisz
  2. Agnieszka Widomska- Pęksa – główny księgowy z PIW Grójec

W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy Paniom za chęć działania, wierzymy, że będą wsparciem dla naszego związku. Dodatkowo cieszy nas fakt, że dołączyły do Zarządu osoby z innych rejonów Polski oraz, że mamy również przedstawiciela części administracyjnej IW.

Jak zwykle najbardziej cenna była dla nas część poświęcona na wolne wnioski i dyskusje. Otrzymaliśmy informacje, na czym najbardziej Wam zależy, jakie macie pomysły i oczekiwania.

Dla nas to był bardzo wyczerpujący weekend, jednak wyjechaliśmy z Łodzi zmotywowani do dalszej pracy. Pamiętajcie, że zawsze możecie się z nami skontaktować. Czekamy na Wasze głosy i pomysły.

Pamiętajcie też o tym, że siłę związku stanowią ludzie, więc zapraszamy w nasze szeregi, zachęcajcie swoich współpracowników, im nas więcej tym bardziej będziemy się liczyć.

Link: Pobierz deklarację

Przy okazji chcemy Państwu przybliżyć ostatnie wydarzenie, a mianowicie przekaz naszej koleżanki z Zarządu Doroty Osadców, który zademonstrowała podczas wręczenia jej odznaczenia za długoletnią służbę. Zapraszamy Was do obejrzenia relacji i zapoznania się z pismem (załącznik do komunikatu), które przy tej okazji zostało złożone w sekretariacie MRiRW: