Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 września w woj. dolnośląskim odbyło się spotkanie członków OZZPIW w którym uczestniczyli również przedstawiciele zarządu tj. Sara i Dorota

Ustalenia i wnioski ze spotkania są następujące:

  • utworzony został I Oddział Regionalny OZZPIW
  • wybrano czterech koordynatorów regionu
  • zaplanowaliśmy wstępnie termin kolejnego spotkania na którym zostaną wybrani delegaci regionu
  • Omówiono sprawy dotyczące podwyżek oraz ustalono priorytetowe cele i zadania do realizacji

Odczucia po spotkaniu według nas są bardzo pozytywne, spotkania „na żywo” sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania oraz mobilizują do promowania idei OZZPIW lokalnie, wśród ludzi, których znacie i im ufacie. W dodatku pozwala Wam działać w sprawach, które Was bezpośrednio dotyczą. Daje też odwagę, aby się zmierzyć z ludźmi, którzy mają inne zdanie i poglądy.

Zachęcamy wszystkie pozostałe województwa do tego aby się organizowały i tworzyły struktury regionalne OZZPIW z Naszą pomocą oczywiście.

Dane kontaktowe:

I Odział Regionalny OZZPIW

ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław

e-mail: region_1@ozzpiw.pl

Koordynatorzy (osoby do kontaktu w regionie):

  1. Pani Renata Pastuch
  2. Pan Paweł Wierciński
  3. Pani Małgorzata Stambrowska-Kujawa
  4. Pani Edyta Piórkowska-Sikora

Wszystko co chcemy zmienić i osiągnąć zależy od nas samych od naszych działań i naszej aktywności. Serdecznie dziękujemy członkom OZZPIW z województwa dolnośląskiego

Zarząd OZZPIW