Szanowni Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

Chcielibyśmy się podzielić z Państwem ostatnimi sprawami dotyczącymi sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej. Ostrzegamy, że niniejszy komunikat będzie długi, ponieważ jest dużo spraw do poruszenia. Trochę minęło od ostatniego komunikatu, wydawało nam się, że potrzebny był czas na analizę wszystkiego.

1. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z zapowiedziami uczestniczyliśmy w posiedzeniu KRiRW w dniu 27.06.2019 r. poświęconej sytuacji w IW. Niestety nie padły na niej konkrety. Ministerstwo uparcie twierdzi, że pracuje nad zmianą ustawy o IW (nadal nie został do nas przesłany projekt) oraz ogłosiło swój sukces w przyznaniu środków na wzrost wynagrodzeń. Przed Komisją prosiliśmy Państwa o informację na temat braków w przyznaniu środków na wzrost wynagrodzeń. Na podstawie danych które wpłynęły do nas do dnia 26 czerwca 2019 r. wiadomo już było o brakach na 230 etatów, a dane dotyczyły ok. 200 jednostek. Ten problem, a także kwestię centralnej siatki płac, niedoszacowanie wynagrodzeń na wolnych etatach oraz ciągły brak pisemnego porozumienia między stroną społeczną, a MRiRW poruszyliśmy na posiedzeniu komisji. Zwróciliśmy też uwagę na dwa wnioski składane przez Ministra Ardanowskiego do Ministra Finansów i różnice między nimi co do ilości etatów – załącznik nr 1 (ten wycofany przez MRiRW opierał się na RRW3). Nie uzyskaliśmy odpowiedzi dlaczego nie oparto się ostatecznie na RRW3.

Z transmisją Sejmową można się zapoznać pod następującym adresem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2019&month=06#3014A14510AEA265C125841D0031F837

Natomiast materiały pomocnicze, które otrzymaliśmy przed komisją załączamy do wpisu (załączniki od 2 do 6).

2. Przyznanie około 20 milionów złotych na wzrost wynagrodzeń

Przede wszystkim chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy brali aktywny udział w akcjach OZZPIW. Dzięki akcji składania wniosków o podwyżki (zimą i jesienią 2018 r.), dzięki udziałowi w dniu wolnym i podpisom pod listem otwartym, dzięki tym, którzy wzięli udział w manifestacji we wrześniu 2018 r., dzięki zgromadzeniom i blokadom dróg, dzięki zaangażowaniu i poświęceniu tylu osób możemy teraz mówić o tych podwyżkach. Gdyby nasze środowisko nie upomniało się o poprawę warunków finansowych zostalibyśmy pominięci, tak jak zwykle. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to, co dostaliśmy nie jest satysfakcjonujące. Będziemy starać się o spełnienie naszych wszystkich postulatów, zarówno organizacyjnych jak i finansowych. Mnóstwo pracy przed nami. Za to jednak co już się wydarzyło dziękujemy. Apelujemy przy tym do wszystkich pracodawców o docenienie tego wysiłku. Te podwyżki, choć to nie są spełnieniem naszych marzeń, należą się każdemu pracownikowi IW.

Wszyscy chcemy lepiej zarabiać. Wiemy, że to się nam należy z wielu względów, o których nie będziemy teraz wspominać. Musimy jednak przyjąć do wiadomości bardzo ważną rzecz. Nasze pensje są bardzo zróżnicowane. Chodzi o to, że są różnice nie tylko na poszczególnych stanowiskach (w tych samych grupach zaszeregowania), ale także między poszczególnymi województwami. Są takie regiony, w których zarabia się lepiej niż w innych. Jako OZZPIW przyjęliśmy już na samym początku plan, w którym zaznaczyliśmy, że chcemy niwelować te różnice. Tą podwyżką jednak nie będziemy w stanie tego zrobić. Zdajemy sobie z tego sprawę. Chcielibyśmy jednak, aby Ci którzy zarabiają najmniej otrzymali procentowo najwięcej.

W naszej opinii Główny Lekarz Weterynarii nie podszedł do tematu podwyżek w sposób należyty. Już na samym początku wyliczenia i propozycje OZZPIW co do faktycznej liczby etatów i potrzebnych kwot, a w dalszej kolejności propozycji podziału na poszczególne województwa, zostały pominięte (wcześniej zapewniano nas, że nasze stanowisko zostanie uwzględnione). Zlekceważono naszą kilkutygodniową pracę i posłużono się danymi, które powodują, że podział środków finansowych jest krzywdzący. Nie uwzględniono osób, będących na urlopach macierzyńskich oraz wykonujących pracę na część etatu. Nikomu nie przyszło do głowy, że te osoby za kilka- kilkanaście miesięcy powrócą do wykonywania obowiązków w pełnym zakresie, a nie przyznano im podwyżek, zostawiając pracodawcom trudne decyzje do podjęcia we własnym zakresie. Oburzające były dla nas także wytyczne GLW (załącznik nr 7) do stosowania przy podziale środków na podwyżki. Odpowiedź każdego pracodawcy powinna być jedna: „Wszyscy jesteśmy nadzwyczaj kreatywni, panie Doktorze, próbując wykonać te wszystkie narzucone na nas obowiązki bez dodatkowych etatów i środków finansowych (np. bioasekuracja bez etatów ale za to przez szantażowanie )!”

3. OZZPIW jako międzyzakładowa organizacja związkowa

Jakiś czas temu, po konsultacji z kilkoma prawnikami, podjęliśmy decyzję, że OZZPIW powinien dać swoim członkom pełną możliwość korzystania z prawa związkowego. Przyjęliśmy, że nasz Związek należy traktować jako międzyzakładową organizację związkową, korzystającą z wszelkich uprawnień dla zakładowych organizacji związkowych. Struktura międzyzakładowa wydawała nam się najbardziej słuszna, biorąc pod uwagę stopień rozdrobienia naszych jednostek organizacyjnych. W tym momencie zrzeszamy członków w ramach tej organizacji w całej Polsce. Wszyscy pracodawcy, u których działa międzyzakładowa organizacja związkowa zostali o tym poinformowani pismem o znaku OZZPIW.01.08.2019 r. z dnia 08.07.2019 r. Zachęcamy pracodawców do współpracy ze związkami zawodowymi, gdyż wspólnie możemy wiele wypracować dla dobra pracowników. Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na zapisy ustawy o związkach zawodowych, które mówią o uprawnieniach zakładowych organizacji w szczególności art. 251 do 331. Odpowiednie odniesienia znajdują się też w Kodeksie pracy. Zachęcamy również, do współpracy z pozostałymi zakładowymi organizacjami związkowymi (jeżeli takowe są).

Ze względu na to, że OZZPIW jest organizacją międzyzakładową sposób działania opierać się będzie o przedstawicieli Związku w poszczególnych zakładach pracy, a nie o osobną organizację zakładową. Zależy nam, abyście Państwo sami wybierali swoich przedstawicieli spośród osób z własnego środowiska pracy. Taka osoba otrzyma od nas upoważnienie do występowania w imieniu Związku i pracowników wobec poszczególnych pracodawców. Zależy nam na tym, aby organizowali się Państwo sprawnie czyli „bez zbędnej zwłoki”.

Z informacji, które do nas docierają wynika, że podwyżki mogą trafić do poszczególnych jednostek z końcem lipca lub na początku sierpnia. Do tego czasu należy już mieć wypracowany z pracodawcą schemat przydzielania podwyżek. Jeżeli nie będą Państwo w stanie wyłonić swoich przedstawicieli, to prosimy, aby sprawy wymagające konsultacji z organizacją związkową kierować do Zarządu Głównego OZZPIW. Apelujemy do pracodawców, aby pieniądze wywalczone na podwyżki nie traktować jako środki, które mają pokryć wieloletnie braki finansowe, czyli tzw. „dziury budżetowe”. Będziemy się temu kategorycznie przeciwstawiać. Środki mają zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na wzrost wynagrodzeń pracowników. Aneksy do umów pracowniczych, zmieniające kwotę wynagrodzenia, muszą wejść w życie w dniem 1 sierpnia 2019 r.