Wczoraj, tj. 05.02.2019 r. odbyło się w Warszawie spotkanie zarządu OZZPIW z przedstawicielami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. Podsekretarzem Stanu Szymonem Giżyńskim, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdaleną Zasępą, Naczelnikiem  oraz Głównym Lekarzem Weterynarii lek. wet. Pawłem Niemczukiem. Spotkanie miało mieć charakter roboczy i dotyczyć prac nad postulatami przedstawionymi Ministrowi Ardanowskiemu 09.01.2019 r.

Tymczasem okazało się, że w związku z bieżącą sytuacją MRiRW ma całkiem nowy pomysł na rozwiązanie problemów Inspekcji Weterynaryjnej. Minister Giżyński przedstawił nam wizję Ministerstwa Ardanowskiego. Planuje się znaczące, szybkie zmiany mające na celu wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej. Ma powstać prestiżowa, dobrze wynagradzana Służba, działająca skutecznie i efektywnie. Zarzuca się pomysł łączenia wielu inspekcji, ponieważ nowa koncepcja ma status priorytetowy. Punktem wyjścia do zmian ma być likwidacja różnicy wynagrodzeń lekarzy weterynarii wyznaczanych do niektórych czynności a pracowników etatowych Inspekcji Weterynaryjnej. W tym upatrywane jest uzdrowienie nadzoru weterynaryjnego. Minister Giżyński zapowiedział, że zmiany te będą wprowadzone szybko i mają być precyzyjne. Tryb wprowadzenia zmian do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej nie jest jeszcze znany, ale bierze się także pod uwagę brak jakichkolwiek konsultacji.

Zdaniem Dyrektor Magdaleny Zasępy może okazać się, że zmiany do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej będą zawierać postulaty OZZPIW. W związku z tym możliwe jest, że zapowiedziane 09.01.2019 r. regularne spotkania robocze nie będą miały racji bytu.

Szczegółowe pytania o planowane zmiany nie rozwiały naszych wątpliwości. Odpowiedzi przedstawicieli Ministerstwa i Głównego Lekarza Weterynarii były niejednoznaczne i dość zagadkowe. Prawdopodobnie dlatego, iż mimo zapowiedzi szybkiego wprowadzenia zmian nie zostały ustalone wszelkie niezbędne warunki i możliwości ich dokonania.

Podstawą zmian ma być uchylenie obecnej formy art. 16 ustawy o IW. Chodzi o likwidację możliwości wyznaczania lekarzy weterynarii do nadzoru nad ubojem, badaniem zwierząt rzeźnych, oceny mięsa a zastąpienie ich pracownikami etatowymi poszczególnych inspektoratów. Środki finansowe  na ten cel mają być pozyskane z pieniędzy przeznaczanych do tej pory na osoby wyznaczone do ww. czynności. Przy czym trzeba zaznaczyć, że była jedna z wersji, która jest brana pod uwagę. Inna przewidywała jednego lekarza etatowymi podczas uboju posiłkującego się wyznaczonymi pracownikami na stanowiskach pomocniczych. Nic więcej nie zostało powiedziane a nasze pytanie i wątpliwości pozostawały bez odpowiedzi. Tłumaczono się brakiem dokładnych wyliczeń i niechęcią do „rzucania obietnic bez pokrycia”.

Dyrektor Magdalena Zasępa przygotowała tabelę z wyliczeniami przeciętnego wynagrodzenia pracowników IW w podziale na stanowiska (służba cywilna) w każdym województwie. Główny Lekarz Weterynarii zobowiązał się do rozesłania do wszystkich podległych jednostek tabel finansowych, potrzebnych przy rozdziale obiecanych na poprzednim spotkaniu 40 mln złotych przeznaczonych na wynagrodzenia. Potwierdzono zamiar złożenia wniosku o nowelizację budżetu i przekazaniu 40 mln złotych na wzrost pensji. Padła deklaracja o złożenia tego wniosku w lutym 2019 r.

Przy tej okazji poruszona została kwestia nie podpisania, a nawet, jak się okazało, nie przeanalizowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycji porozumienia z OZZPIW. Nalegaliśmy, aby takie porozumienie zostało niezwłocznie podpisane. Minister Giżyński, który został poproszony przez nas o przyjście do sali rozmów na zakończenie (swoją obecnością zaszczycił nas wyłącznie na początku  i na końcu zebrania), nie wykluczył podpisania takiego dokumentu, choć próbował nas przekonać, że zmiany planowane przez Ministerstwo całkowicie pokryją się oczekiwaniami finansowo – kadrowymi i pozostałymi postulatami OZZPIW.

Podczas posumowania Minister Giżyński zapowiedział, że przedstawienie do dyskusji proponowanych zmian w ustawie do IW może mieć miejsce już w przyszłym tygodniu.